Aanmeldformulier enquête corona

Doe mee aan de Nivel praktijkenquête over de impact van het coronavirus op de huisartsenzorg

Op dit moment gaat Nederland gebukt onder de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Dit zorgt voor toenemende druk op het zorgsysteem. Het Nivel brengt in het kader van zijn onderzoeksprogramma COVID-19 in kaart wat de belasting is voor huisartsenpraktijken, welke ondersteuningsbehoefte er is en wat de verwachtingen zijn wat betreft uitgestelde zorg. Daartoe is er een digitale vragenlijst opgesteld, die is afgestemd met de LHV en het NHG. Wij hopen dat u kort de tijd wilt nemen voor deze vragenlijst. Medewerking van zo veel mogelijk praktijken is namelijk cruciaal: hoe hoger de respons, hoe betrouwbaarder wij de huidige belasting, ondersteuningsbehoefte en verwachtingspatronen van de huisartsenzorg in kaart kunnen brengen.

Praktijkenquête coronavirus huisartsenzorg
De digitale vragenlijst bestaat uit ongeveer 10 vragen en is daarmee snel in te vullen. Per praktijk is er één vragenlijst verstuurd, waarbij er gevraagd wordt om de vragen alleen te beantwoorden voor de eigen huisartsenpraktijk. Tussentijds is het mogelijk om de vragenlijst te onderbreken en er op een later moment weer mee verder te gaan. De ingevulde antwoorden blijven dan bewaard.

Als u deze enquête niet heeft ontvangen en u zou wel mee willen doen, dan horen wij dat natuurlijk graag van u per e-mail (huisartsen.corona@nivel.nl) of u kunt onderstaand contactformulier invullen. Wij benaderen alle praktijken afzonderlijk, dus ook als ze onder één dak zitten of deel uitmaken van een groepsverband of gezondheidscentrum.

Voor wat, hoort wat
Dit is het enige onderzoek in Nederland dat landelijk én regionaal de impact van het coronavirus (COVID-19) op de huisartsenzorg monitort vanuit praktijkperspectief. Wij doen dit om alle praktijken en regio’s te ondersteunen bij de consequenties die dit heeft op de huisartsenzorg. De bevindingen worden verwerkt in een onderzoeksrapport. Zodra dit rapport gepubliceerd is, ontvangen deelnemende praktijken van ons per e-mail een link naar het rapport.

Vertrouwelijk
De onderzoekers van het Nivel garanderen dat uw gegevens vertrouwelijk worden verwerkt. De resultaten zullen nooit tot individuele huisartsen of organisaties herleidbaar zijn. Meer informatie is hierover te vinden in het reglement ‘Registraties beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg’ van het Nivel. Een exemplaar is gratis op te vragen of in te zien op www.nivel.nl/beroepenregistraties.

Wij hopen dat u onze praktijkenquête ondersteunt en danken u hartelijk voor uw medewerking en/of aanmelding!

Toestemming
Meer informatie over de Nivel huisartsenregistratie en ons privacyreglement kunt u hier inzien.
Na aanmelding kunt u op ieder moment contact opnemen met de onderzoekers via bovengenoemd mailadres om uw praktijkgegevens in te zien, te wijzigen of aan te geven dat u niet meer benaderd wilt worden voor onderzoek.