dinsdag, 21 november, 2017 - 15:00

NIVEL organiseert op 21 november a.s. een invitational conference ‘Zelfredzaamheid: spagaat tussen denken en doen’

NIVEL organiseert op 21 november a.s. een invitational conference ‘Zelfredzaamheid: spagaat tussen denken en doen’

Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat er nog veel verschillen in ervaren zelfredzaamheid en eigen regie zitten tussen mensen met beperkingen. Deze verschillen werken door in uitkomsten zoals kwaliteit van leven, eenzaamheid en participatie. Ook de WRR merkt terecht op: “weten is nog geen doen”.
De vraag is wat er van mensen verwacht mag worden als het gaat om zelfredzaamheid en hoe dit optimaal ondersteund kan worden. Het doel van deze invitational conference is om hierover in gesprek aan te gaan met onderzoekers, beleidsmakers, (vertegenwoordigers van) cliënten en professionals.

Er zijn nog plekken beschikbaar.
Wilt u interdisciplinair meepraten over het vormgeven van maatwerk in zorg en ondersteuning? Dan mag u deze conferentie niet missen!

Wij nodigen u daarom van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Ook geïnteresseerden in uw netwerk zijn van harte welkom.

Meer informatie over het programma, vindt u hier. Aanmelden kan via: D.Groothedde@nivel.nl

 

Contactpersoon