woensdag, 26 september, 2018 - 13:30

Nivel verbindt: Betere zorg voor en met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Nivel verbindt: Betere zorg voor en met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
Datum 26 september 2018
Tijd 13.30-17.00u
Locatie Nivel, Utrecht
Dagvoorzitter Prof. dr. Roland Friele, adjunct-directeur onderzoek, Nivel
   
Doelgroep Individuele zorgverleners, patiënten- en cliëntenorganisaties (Patiëntenfederatie), vertegenwoordigers cliëntenraden (LSR).
Brancheorganisaties (NFU, NVZ, STZ, LHV, V&VN), wetenschappelijke verenigingen (NHG), beleidsmakers (VWS, SZW), zorgverzekeraars.
Onderzoeksfinanciers (ZonMW, FNO), kennisinstituten (Pharos, Movisie, Vilans, Trimbos), leden Alliantie Gezondheidsvaardigheden.
   
Programma #gezondheidsvaardigheden @Nivel_research
   
13.30 Ontvangst
   
14.00 Wat is gezondheidsvaardige zorg?
ZonMw project Omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg
Prof. dr. Jany Rademakers, Hoofd Nivel onderzoeksafdeling ‘Het perspectief van Patiënten, cliënten en burgers’, hoogleraar Gezondheidsvaardigheden & patiëntparticipatie, CAPHRI, Maastricht University

Uitdagingen in de zorg en veelbelovende methodieken en hulpmiddelen
Dr. Monique Heijmans, senior onderzoeker ‘Zorg en participatie bij chronische aandoeningen, Nivel & dr. Mirjam Fransen, universitair docent, Amsterdam UMC afdeling Sociale Geneeskunde

   
15.00 Pauze
   
15.20 Waarom worden veelbelovende methodieken en hulpmiddelen in de praktijk niet gebruikt?
Welke belemmeringen zijn er op organisatieniveau? Wat belemmert jou als individuele zorgverlener? Hoe kun jij een rol spelen in het veranderen van de zorg aan mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden?
Inspiratieronde o.l.v. Roland Friele

Aansluiting bij lopende VWS-beleidsactiviteiten
Mr. Catharine Crum, directie PZo, Ministerie van VWS

Wat zijn de volgende stappen in praktijk, beleid en onderzoek?
Vervolg Jany Rademakers

   
16.30 Borrel

 

Download het programma.

Naar het verslag van deze bijeenkomst