donderdag, 22 maart, 2018 - 14:00

Promotie Anne Brabers, Universiteit Maastricht

Promotie Anne Brabers, Universiteit Maastricht

Titel: Patient involvement and medical practice variation: can patients be ignored in theories about practice variation? = De betrokkenheid van patiënten en variatie in medisch handelen: kunnen patiënten worden genegeerd in theorieën over praktijkvariatie?

Van patiënten wordt verwacht dat ze actief betrokken zijn bij medische beslissingen. Dit proefschrift onderzocht mechanismen die de betrokkenheid van patiënten in de medische besluitvorming verklaren. Onder andere sociale steun en sociale normen spelen hierin een rol. Dit betekent dat de beslissing om deel te nemen aan de besluitvorming niet zo individueel is als je op het eerste gezicht zou zeggen. Ook onderzocht dit proefschrift wat de betrokkenheid van patiënten betekent voor de besluitvorming, en voor variatie in medisch handelen. Variatie in medisch handelen betekent dat vergelijkbare patiënten niet dezelfde behandeling krijgen. In de literatuur wordt gesuggereerd dat de betrokkenheid van patiënten kan zorgen voor minder variatie. Dit proefschrift bevestigde deze hypothese. We vonden dat gezamenlijke besluitvorming leidt tot minder variatie tussen ziekenhuizen.

Promotors: Prof. dr. J.D. de Jong en Prof. dr. P.P. Groenewegen