donderdag, 24 mei, 2018 - 10:30

Promotie Di-Janne Barten

Promotie Di-Janne Barten

Promotie: 'Niet-chirurgische zorg voor patiënten met heup-/knieartrose is géén eenheidsworst'

Hoe kunnen we in de toekomst goede en betaalbare zorg blijven geven aan mensen met chronische aandoeningen zoals heup-/knieartrose? ‘Gepersonaliseerde zorg’ wordt gezien als een veelbelovende oplossing. Gepersonaliseerde zorg sluit aan bij wat voor iemand persoonlijk belangrijk is om te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Op basis van dit promotieonderzoek kan geconcludeerd worden dat aspecten van gepersonaliseerde zorg al uitgebreid toegepast worden in de huidige zorg voor mensen met heup-/knie artrose. Huisartsen, fysiotherapeuten en orthopeden spitsen hun behandeling toe op individuele patiënten of vergelijkbare patiëntengroepen in plaats van ‘eenheidsworst’ aan te bieden. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de fasering van zorg. Huisartsen passen minder geavanceerde behandelingen zoals leefstijladviezen en het voorschrijven van onstekingsremmers, vaker toe dan bijvoorbeeld een verwijzing voor fysiotherapie of een verwijzing voor gewrichtsvervanging door de orthopeed. We kunnen ook concluderen dat de focus van zorg al vaak een gepersonaliseerd karakter heeft. Een studie onder fysiotherapeuten en oefentherapeuten heeft laten zien dat deze zorgverleners hun behandeling aanpassen aan verschillende subgroepen binnen de groep patiënten met knieartrose. Daarnaast zijn er meetinstrumenten beschikbaar om beperkingen in het functioneren op patiënt-specifieke wijze te monitoren. Echter, de ontwikkeling van het concept ‘gepersonaliseerde zorg’ is nog niet afgerond. Vervolgonderzoek is nodig om het ultieme doel van gepersonaliseerde zorg te kunnen bereiken: het behandelen van de juiste patiënten, op het juiste moment met de juiste interventies tegen de laagst mogelijke prijs.

Promotores:
prof. dr. Cindy Veenhof, prof. dr. Dinny de Bakker†, prof. dr. Joost Dekker

Co-promotor:
dr. Ilse Swinkels

Locatie:
Academiegebouw
Domplein 29
3512 JE Utrecht