Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel

De Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel van het Nivel geeft de solidariteit van burgers weer door de betalingsbereidheid voor de zorg te meten onder de algemene bevolking in Nederland. De vragen over solidariteit worden sinds 2013 elke twee jaar voorgelegd aan een steekproef van panelleden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Met de Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel meten we drie aspecten op het gebied van solidariteit:

  • (huidige) solidariteit
  • verwachte solidariteit
  • solidariteit met (elf) specifieke groepen

Een volledig overzicht van de methode en resultaten is te vinden in het rapport Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel.

Meten van solidariteitMeten van solidariteit
Solidariteit meten we door te vragen of iemand bereid is om te betalen voor zorgbehandelingen van derden waar hij/zij zelf (nog) geen gebruik van maakt. We geven het resultaat weer van de ‘algehele solidariteit’ en een uitsplitsing uit naar ‘geslacht’, ‘leeftijd’, ‘opleidingsniveau’, ‘netto maandinkomen’ en ‘ervaren gezondheid’.

ResultatenResultaten meten van solidariteit
Bij ‘Resultaten van de Barometer Solidariteit: Solidariteit’ kunt u de resultaten zien van de metingen van de soliditeit vanaf 2013, zowel in zijn algemeenheid als uitgesplitst naar de hiervoor genoemde doelgroepen.

Resultaten Solidariteit
Resultaten solidariteit: percentage mensen dat bereid is te betalen voor anderen vanaf 2013, totaal en uitgesplitst naar geslacht

Meten van verwachte solidariteitMeten van verwachte solidariteit
Verwachte solidariteit meten we door te vragen of iemand verwacht dat de ander bereid is om te betalen voor zorgbehandelingen van derden waar hij/zij zelf (nog) geen gebruik van maakt. We geven het resultaat weer van de ‘algehele solidariteit’ en een uitsplitsing naar ‘geslacht’, ‘leeftijd’, ‘opleidingsniveau’, ‘netto maandinkomen’ en ‘ervaren gezondheid’.

Resultaten meten van verwachte solidariteitResultaten meten van verwachte solidariteit
Bij ‘Resultaten van de Barometer Solidariteit: Verwachte solidariteit’ kunt u de resultaten zien van de metingen van de verwachte soliditeit vanaf 2013, zowel in zijn algemeenheid als uitgesplitst naar de hiervoor genoemde doelgroepen.

Resultaten verwachte solidariteit vanaf 2013, totaal en uitgesplitst naar geslacht
Resultaten verwachte solidariteit vanaf 2013, totaal en uitgesplitst naar geslacht

 

Meten van solidariteit van specifieke groepenMeten van solidariteit met specifieke groepen
Solidariteit voor specifieke groepen meten we door aan de paneldeelnemers elf tegengestelde groepen (bijvoorbeeld jongeren en ouderen) voor te leggen en te vragen of een van deze groepen ‘veel meer’ of ‘iets meer’ zouden moeten betalen voor de basisverzekering, of dat beide groepen evenveel zouden moeten betalen.

ResultatenResultaten meten van solidariteit met specifieke groepen
Bij ‘Resultaten van de Barometer Solidariteit: Solidariteit specifieke groepen’ kunt u de resultaten zien van de metingen van de verwachte soliditeit zien vanaf 2013, zowel in zijn algemeenheid als uitgesplitst naar de hiervoor genoemde doelgroepen.

In de barometer hebben we voor deze metingen drie meetcategorieën gedefinieerd:

  • de ene groep dient meer te betalen voor de basisverzekering
  • beide groepen dienen evenveel te betalen voor de basisverzekering
  • de andere groep dient meer betalen voor de basisverzekering

Resultaten: Solidariteit met specifieke groepen
Resultaten: Solidariteit met specifieke groepen

Gegevens overnemenGegevens uit de Barometer Solidariteit overnemen?
U kunt gegevens uit de Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel overnemen met de volgende bronvermelding en de datum van raadpleging:

Kooijman MP, Brabers AEM en Jong JD de. Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel. Utrecht: Nivel. [https://www.nivel.nl/consumentenpanel, datum van raadpleging]

 

Gegevensverzameling