Barometer Wisselen van Zorgverzekeraar

Ieder jaar zijn verzekerden in de gelegenheid om te wisselen van zorgverzekeraar. Met de Barometer Wisselen van Zorgverzekeraar houden we in het Consumentenpanel Gezondheidszorg sinds 2005 bij hoeveel mensen van die gelegenheid gebruik hebben gemaakt.

Meten van het wisselenMeten van het wisselen van zorgverzekeraar
Jaarlijks meten we of mensen gewisseld zijn van zorgverzekeraar. Ook vragen we naar de redenen waarom mensen wel of niet gewisseld ziin.
 

ResultatenResultaten van het meten van wisselen van zorgverzekeraar
Bij Resultaten Barometer Wisselen van Zorgverzekeraar zijn de volgende resultaten te vinden:

  • percentage mensen dat jaarlijks is gewisseld van zorgverzekeraar (desgewenst uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, ervaren gezondheid en inkomen)
  • redenen om wél te wisselen van zorgverzekeraar
  • redenen om níet te wisselen van zorgverzekeraar
  • percentage mensen mét en percentage mensen zonder aanvullende verzekering
  • percentage mensen dat een collectieve verzekering heeft

Resultaten wisselen van zorgverzekeraar
Resultaten wisselen van zorgverzekeraar


Gegevens overnemenGegevens uit de Barometer Wisselen van Zorgverzekeraar overnemen?
U kunt gegevens uit de Barometer Wisselen van Zorgverzekeraar overnemen met de volgende bronvermelding en de datum van raadpleging:
Brabers AEM, Holst L en Jong, JD de: Barometer Wisselen van Zorgverzekeraar. Utrecht: Nivel. [https://www.nivel.nl/consumentenpanel, datum van raadpleging].
 

Meer weten?Meer weten?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met:

Dr. Anne Brabers
Senior onderzoeker bij het Nivel
[T] 030 272 98 55
[E] a.brabers@nivel.nl

Panelleden die meer informatie willen kunnen contact met ons opnemen via:
[E] consumentenpanel@nivel.nl

 

Gegevensverzameling