Cijfers diëtisten - Behandeldoelen

Welke behandeldoelen registreert de diëtist het meest? Verschilt dit veel over de jaren? Worden er vaak meerdere behandeldoelen bij één patiënt geregistreerd? Dit en meer vindt u op deze pagina.

Doel Behandeldoelen diëtist

Bij aanvang van de behandeling kunnen diëtisten maximaal vier behandeldoelen registreren. Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten behandeldoelen diëtist, 2019 en voorgaande jaren

  • Van alle patiënten die in 2019 in behandeling zijn bij de diëtist, is bij 17% één of meer behandeldoelen geregistreerd. Het is onbekend in welke mate deze 17% een goede weergave zijn van alle patiënten.
  • In 2019 is het meest geregistreerde behandeldoel bij aanvang van de diëtistische behandeling ‘het beïnvloeden van nieuw voedingsgedrag’ (76%), gevolgd door ‘het beïnvloeden van ziekte / aandoening / syndroom’ (61%).
  • In de afgelopen jaren is een afname te zien in de registratie van het behandeldoel ‘scheppen van een gunstig therapieklimaat’.
 
Tabel: Aandeel patiënten bij de diëtist per behandeldoel bij aanvang van de behandeling, 2015-2019
Proportion of patients at the dietitian per treatment goal at start of the treatment, 2015-2019
  2015 2016 2017 2018 2019
Diagnostische / evaluatieve doelen
Inzicht verkrijgen in de kwaliteit van leven 5,8 5,3 3,8 3,7 2,8
Inzicht verkrijgen in ziekten/aandoeningen/syndromen 31,9 30,4 21,9 12,5 15,2
Inzicht verkrijgen in functioneren patiënt 9,1 8,4 10,4 15,3 16,9
Inzicht verkrijgen in externe factoren 2,4 2,3 1,9 2,3 1,3
Inzicht verkrijgen in persoonlijke factoren 10,6 9,1 8,0 9,7 7,6
Inzicht verkrijgen in overige diagnostische/evaluatieve doelen 4,3 3,4 1,2 1,1 0,8
Therapeutische / preventieve doelen
Beïnvloeden van de kwaliteit van leven 27,6 33,8 29,0 28,7 29,3
Beïnvloeden van ziekte/aandoening/syndroom 58,6 64,6 58,4 58,1 60,8
Beinvloeden van functioneren patiënt 12,0 10,4 11,4 14,5 13,5
Beïnvloeden van externe factoren 0,6 0,8 1,8 1,8 1,6
Beïnvloeden van persoonlijke factoren 6,0 6,3 11,1 12,9 11,4
Beïnvloeden van nieuw voedingsgedrag 86,5 85,1 80,3 74,5 75,7
Beïnvloeden van overige therapeutische/preventieve doelen 3,5 1,9 10,1 12,3 11,3
Voorwaardenscheppende doelen
Scheppen gunstig therapieklimaat 21,4 18,9 10,5 9,2 7,9
Voorbereiden op speciale gebeurtenis 1,6 1,3 1,0 0,8 0,9
Geruststellen 0,7 1,3 1,5 2,6 3,6
Overige patiëntgebonden voorwaardenscheppende doelen 0,9 0,7 0,4 0,2 0,2
Totaal aantal patiënten 6.576 7.685 12.132 12.026 12.284

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers diëtisten

De cijfers over het zorggebruik bij diëtisten in 2019 zijn gebaseerd op de gegevens verzameld over 73.226 patiënten die zorg door een diëtist hebben ontvangen. Alle cijfers komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten diëtisten. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening diëtisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Meijer, W.M., Dijk, L. van. Cijfers diëtisten - Behandeldoelen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 16-04-2021; geraadpleegd op 22-06-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/behandeldoelen