Berichtgeving LHV over vaccineren huisartsen en de rol van Nivel-huisartsenregistratie

Bent u (op dit moment) als huisarts in Nederland werkzaam? Dan krijgt u bericht van de LHV over de mogelijkheid om u met voorrang tegen het coronavirus te laten vaccineren. Op deze pagina treft u meer informatie aan, zowel de link naar de berichtgeving van de LHV als over vragen over de rol van Nivel-huisartsenregistratie hieromtrent. 

ZorgverlenersBerichtgeving LHV
De berichtgeving van de LHV vindt u op de site van de LHV, bij het nieuwsbericht Update: proces van vaccineren van huisartsen.
Heeft u vragen over de vaccinaties, uw uitnodiging en de verdere procedure? Klik dan op bovengenoemde link van de LHV.
 

PatienteninformatieDe rol van Nivel-huisartsenregistratie bij het aanschrijven van alle huisartsen door de LHV
Heeft u vragen over de rol van Nivel-huisartsenregistratie hieromtrent of vragen over het gebruik van uw gegevens in dezen? Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en het antwoord hierop.


Heeft de LHV voor het aanschrijven van de huisartsen gegevens van het Nivel gebruikt?
Ja, de LHV heeft bij het Nivel een verzoek ingediend om eenmalig van de gegevens uit de Nivel-beroepenenregistratie gebruik te mogen maken, zodat zij alle ruim 11.000 bij het Nivel bekende huisartsen individueel konden aanschrijven. Voor het aanschrijven van de huisartsen is het praktijkadres gebruikt waar de desbetreffende huisartsen volgens de registratie van het Nivel werkzaam zijn.


Ik ben als huisarts bij verschillende huisartsenpraktijken werkzaam. Krijg ik nu verschillende uitnodigingen?
Als u volgens de gegevens in de Nivel-beroepenregistratie in meer dan één huisartsenpraktijk werkzaam bent, dan hebben wij dat aan de LHV doorgegeven. De LHV zal vervolgens bepalen of u op alle praktijken wordt aangeschreven of slechts op één praktijk.


Hoe komt het Nivel aan huisartsengegevens?
De Nivel-beroepenregistratie van huisartsen bestaat al sinds 1973. Voor het up-to-date houden van de huisartsengegevens maakte en maakt het Nivel gebruik van enquêtes die naar individuele huisartsen worden gestuurd of aan de huisartsenpraktijk worden gericht. Naast deze manier van gegevensverzameling maakt(e) het Nivel gebruik van andere bronnen, zoals de RGS (voorheen HVRC), het NHG, het BIG-register (website) en het AGB-register (Vektis). De laatste jaren is de nadruk meer op gegevensverzameling via de websites van de huisartsenpraktijken komen te liggen, aangezien deze gegevens zeer actueel zijn én eenvoudig te verzamelen en bij te houden.


Zijn de gegevens in Nivel-beroepenregistraties volledig en up-to-date?
We doen ons best om de gegevens in de Nivel-beroepenregistratie van huisartsen zo volledig en actueel mogelijk te houden. Daartoe maken we gebruik van diverse bronnen (zie ook de vraag 'Hoe komt het Nivel aan huisartsengegevens?'). Er zijn echter zo’n 5000 huisartsenpraktijken waarvan we de gegevens bijhouden. Hoewel wij ons uiterste best doen om zo actueel mogelijk te zijn, bereiken niet altijd alle wijzigingen ons op tijd en/of hebben wij niet de capaciteit om alle wijzigingen direct door te voeren. Er kan dus enige ‘vertraging’ in de verwerking van gewijzigde gegevens zitten. Dit geldt voor zowel zelfstandig gevestigde huisartsen als HIDHA’s en vaste waarnemers. Ook de gegevens van wisselende waarnemers nemen wij zoveel mogelijk op in onze database, maar doordat zij op verschillende plaatsen werkzaam zijn hebben wij geen praktijkadresgegevens van deze groep professionals.


Ik ben wisselend waarnemer. Krijg ik ook een oproep van de LHV om me te laten vaccineren?
Gevestigde huisartsen, HIDHA’s en vaste waarnemers zijn in Nivel-beroepenregistratie opgenomen en van hen is bekend in welke praktijk zij werken. Dat geldt niet voor wisselende waarnemers. Bent u als wisselende waarnemer werkzaam? Neem dan z.s.m. contact op met de praktijk waar u nu werkzaam bent. U kunt dan samen met een huisarts die wel een uitnodiging heeft gekregen, een afspraak voor vaccinatie maken. Wilt u toch liever eerst contact met de LHV? Dan kunt een e-mail sturen aan lhv@lhv.nl.


Hoe kan ik controleren of alle in de praktijk werkzame huisartsen bij het Nivel bekend zijn en dus een oproep van de LHV ontvangen?
Wij begrijpen dat u zeker wilt weten dat inderdaad alle huisartsen bij het Nivel bekend zijn en dus een oproep van de LHV ontvangen. Toch willen we u vragen nog even op de brief van de LHV te wachten voordat u contact met ons opneemt. Wij hebben namelijk niet de capaciteit om nu iedereen (direct) van antwoord te voorzien door onze gegevens op verzoek te checken. Zie ook de vraag 'Ik heb gemerkt dat niet al mijn collega-huisartsen in de praktijk een oproep van de LHV hebben gekregen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat zij alsnog een oproep krijgen?'


Ik ben huisarts en wil graag zeker weten dat ik een oproep krijg. Hoe kan ik controleren of ik bij het Nivel bekend ben (en of mijn gegevens up-to-date zijn)?
Wij begrijpen dat u zeker wilt weten dat u bij het Nivel bekend bent en dus een oproep van de LHV ontvangt. Toch willen we u vragen nog even op de brief van de LHV te wachten voordat u contact met ons opneemt. Wij hebben namelijk niet de capaciteit om nu iedereen (direct) van antwoord te voorzien. Hebt u in de week van 25 januari nog geen oproep van de LHV ontvangen? Neem dan contact op met het Nivel. Stuur een e-mail aan: beroepenregistraties@nivel.nl en vermeld daarin uw volledige naam, uw BIG-nummer en de naam en het adres van de huisartsenpraktijk waar u op dit moment werkzaam bent. Wij zullen uw gegevens controleren en indien nodig aan de LHV doorsturen, zodat u alsnog een oproep van de LHV ontvangt.


Ik heb gemerkt dat niet al mijn collega-huisartsen in de praktijk een oproep van de LHV hebben gekregen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat zij alsnog een oproep krijgen?
Voor het up-to-date houden van de Nivel-beroepenregistratie van huisartsen maakt het Nivel gebruik van diverse bronnen, waaronder de websites van huisartsenpraktijken. Hoewel wij ons uiterste best doen om actueel te blijven, kan het voorkomen dat niet alle wijzigingen ons (op tijd) bereiken of dat wij niet in staat zijn om alle wijzigingen direct door te voeren. Mocht u geconstateerd hebben dat bepaalde huisartsen in uw praktijk geen oproep van de LHV hebben ontvangen, dan vragen wij u de namen en het BIG-nummer van de desbetreffende huisartsen per e-mail aan ons door te geven via beroepenregistraties@nivel.nl. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat de gegevens bij de LHV terechtkomen zodat uw collega-huisartsen alsnog een oproep ontvangen van de LHV.


Ik ben onlangs in een andere huisartsenpraktijk gaan werken. Word ik nu wel op het juiste praktijkadres aangeschreven?
Wij begrijpen dat u zeker wilt weten dat u bij het Nivel op het juiste praktijkadres bekend bent en dus een oproep van de LHV ontvangt. Toch willen we u vragen nog even de brief van de LHV af te wachten, voordat u contact met ons opneemt. Wij hebben namelijk niet de capaciteit om nu iedereen (direct) van antwoord te voorzien en de gegevens op verzoek direct te checken. Hebt u in de week van 25 januari nog geen oproep van de LHV ontvangen? Neem dan contact op met het Nivel via beroepenregistraties@nivel.nl. Vermeld in uw e-mail uw volledige naam, uw BIG-nummer en de naam en het adres van de huisartsenpraktijk waar u op dit moment werkzaam bent. Wij zullen uw gegevens in onze registratie updaten en vervolgens aan de LHV doorsturen, zodat u alsnog een oproep van de LHV ontvangt.


Meer wetenMeer informatie
Voor meer informatie raden wij u aan in eerste instantie contact op te nemen met de LHV. Desgewenst zou u een van de contactpersonen (zie rechts) kunnen benaderen.