Beroepenregistraties: Gegevensaanvraag

Statistische gegevens
De beroepenregistraties van het 
Nivel bevatten een groot aantal uiteenlopende statistische gegevens over huisartsen, verloskundigen, eerstelijnsfysiotherapeuten en oefentherapeuten. Zijn de door u gewenste gegevens al gepubliceerd, dan worden deze kosteloos verstrekt. Voor andere gegevensaanvragen betaalt u een vergoeding.

Steekproef ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek
Het  Nivel beschikt over de praktijkadressen van diverse beroepsbeoefenaren. Derden kunnen tegen betaling en onder bepaalde voorwaarden een steekproef uit het adressenbestand van huisartsen en verloskundigen laten trekken. De praktijkadressen (geen e-mailadressen) worden alleen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek ter beschikking gesteld. Er worden geen adressen verstrekt aan commerciële instellingen of onderzoeken met een enigszins commercieel karakter. Aanvragen die het sturen van informatie tot doel hebben, kunnen niet in behandeling worden genomen. Dit als gevolg van richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Voor meer informatie
Voor meer informatie over het aanvragen van statistieken neemt u contact op met dhr. R.J. Kenens.