Cijfers over zorg

Naast publicaties over ons onderzoek presenteren we cijfers over de eerstelijnszorg, onderverdeeld in aandoeningen en zorgverlening, en cijfers over beroepsgroepen die werkzaam zijn in de zorg.

De resultaten van al ons onderzoek zijn voor iedereen toegankelijk op onze website. Naast onze publicaties bieden we verschillende soorten cijfers over eerstelijnszorg aan, tools die voortkomen uit ons onderzoek en dossiers, waarin we onze informatie over een onderwerp hebben geclusterd. Hier het overzicht van de cijfers die we aanbieden.

Cijfers over aandoeningenCijfers aandoeningen: wekelijks (surveillance) en jaarlijks (kerncijfers)

De cijfers omtrent gezondheidsproblemen (ziekten en aandoeningen) bieden we aan als weekcijfers (signaleringscijfers) en als jaarcijfers (kerncijfers):

Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnCijfers zorgverlening eerste lijn (jaarlijks): aard, omvang en kwaliteit

Cijfers omtrent zorgverlening presenteren we jaarlijks online. Deze 'kerncijfers' hebben betrekking op de aard, omvang en kwaliteit van de eerstelijnszorg. Hiertoe verzamelen, bewerken en analyseren van de jaargegevens van de eerstelijns zorgaanbieders en rapporteren we daarover op de website. Onze kerncijfers zijn uitgesplitst naar verschillende beroepsgroepen in de eerstelijnszorg:

Van al deze beroepsbeoefenaars presenteren we tevens de cijfers over de kwaliteit van die verleende zorg.

Onderzoek (laten doen) met Nivel-bronnenCijfers beroepsgroepen zorg

Bij Jaarcijfers beroepsgroepen in de zorg vindt u onze rapportages (downloadable pdf's) met:

  • Jaarcijfers uit de registraties van huisartsen (jaarlijks, vanaf 2005)
  • Jaarcijfers uit de registraties van verloskundigen (jaarlijks, vanaf 2005)
  • Jaarcijfers uit de registraties van fysiotherapeuten (tweejaarlijks, vanaf 2005 - 2012)
  • Jaarcijfers uit de registraties van oefentherapeuten (tweejaarlijks, vanaf 2006)
  • Jaarcijfers uit de registraties van ergotherapeuten (2006, 2011, 2014 en 2018)

Deze cijfers baseren we op de beroepenregistraties van aangesloten zorgprofessionals.

Pijler 3: Innovaties in de zorg ten gevolge van coronaCijfers arbeidsmarkt gezondheidszorg, ontwikkelingen en trends

Bij Arbeidsmarkt zorg, ontwikkelingen en trends vindt u de actuele resultaten van ons onderzoek naar trends en ontwikkelingen voor verschillende beroepsgroepen in de zorg, evenals mogelijke toekomstscenario's, zoals huisartsen, GGD-zorgberoepen, tandartsen, mondhygiënisten, fysiotherapeuten, enzovoort.
Onderzoeksresultaten over de arbeidsmarkt regionale huisartsenzorg, peilingen 2019 en 2020 zijn op een aparte pagina uitgelicht.
Hiermee beogen we bij te dragen aan het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg, die voor vele uitdagingen staat.

Ter voorbeeld enkele presentaties van Nivel-cijfers over zorg: een tabel met cijfers over de groepsgroep huisartsen, een grafiek met weekcijfers over de aandoening acute bovenste luchtweginfecties en een grafiek met tabel over zorgverlening door de diëtist

greep-uit-cijfers

Lerend ZorgsysteemBronnen: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg

Voor het genereren van al deze cijfers maken we gebruik van twee unieke databases van het Nivel:

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: hiermee verzamelen en analyseren we de zorggegevens die eerstelijns zorgverleners, verspreid over het land, routinematig vastleggen in hun elektronische medische dossiers.

Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg: hiermee verzamelen we diverse aanbodgegevens van eerstelijnszorgverleners. Dit doen we met name via online enquêtes en door het raadplegen van websites van de zorgverleners. Daarnaast maken we gebruik van gegevens van derden. Onze cijfers worden voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt, door het Nivel zelf en door andere partijen.

Onderzoek (laten doen) met Nivel-bronnenGehele onderzoeksinfrastructuur van het Nivel

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg maken deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit verschillende panels en nationale databases, met daarbinnen verschillende monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.
Op deze manier geven wij invulling aan de missie van het Nivel: het doen van hoogwaardig onderzoek, met maatschappelijke impact, naar de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg.

 

Hasselaar, J. Cijfers over zorg. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 29-11-2021; geraadpleegd op 26-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/cijfers-over-zorg