communicatie

Minister Bruno Bruins geeft startschot voor beter vindbare en betrouwbare medicijninformatie

Patiënten moeten betrouwbare en begrijpelijke medicijninformatie beter kunnen vinden op het internet. Om dat te bereiken gaf minister Bruno Bruins (VWS) vandaag het startschot voor het Netwerk Patiënteninformatie. Zeven organisaties tekenden vandaag een intentieverklaring en gaan aan de slag. De eerste concrete stap die gezet wordt, is het aan elkaar koppelen van vier websites: van de medicijnautoriteit (CBG), het  bijwerkingencentrum (Lareb), de huisartsen (NHG, Thuisarts.nl) en de apothekers (KNMP, Apotheek.nl).

Nivel-onderzoeker Liesbeth van Vliet ontvangt de L’Oréal-UNESCO ‘For Women in Science’ beurs

Tijdens een feestelijke ceremonie in de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem ontving Nivel-wetenschapper Liesbeth van Vliet  op 14 november de Nederlandse For Women In Science award. Voor haar onderzoek naar het effect van zorgverlener-patiënt communicatie en haar bijdrage aan de wetenschap ontving zij een beurs ter waarde van € 25.000 euro. Hiermee krijgt zij de kans om te werken aan haar onderzoek bij het prestigieuze Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS).

Patiënten beter betrekken bij gebruik biologisch geneesmiddel

De gezamenlijke besluitvorming over de behandeling met biologische geneesmiddelen kan beter, menen patiënten. Dat geldt ook voor de informatievoorziening rondom een wissel van een origineel middel naar een vervangende biosimilar. Patiënten zijn wel positief over hun biologische medicatie, of dit nu een origineel middel is of een biosimilar. Dit blijkt uit twee onderzoeken van het Nivel onder 1.171 patiënten.

Eerste bijeenkomst Nivel verbindt over klachten in de zorg succesvol verlopen

Met de nieuwe serie bijeenkomsten ‘Nivel verbindt’ brengen we zorgprofessionals en onderzoekers bij elkaar om actief aan de slag te gaan met ons onderzoek. Tijdens de eerste bijeenkomst op 6 juni kwamen 40 zorgprofessionals bij elkaar om elkaar te inspireren op het thema ‘Van klachten leren’.

Nieuwe RALPH gesprekshandleiding biedt de apotheek handvatten bij lage gezondheidsvaardigheden

Met de RALPH gesprekshandleiding (Recognizing and Addressing Limited Pharmaceutical Literacy) kan het apotheekteam patiënten opsporen waarbij een vermoeden bestaat op problemen bij het geneesmiddelgebruik door beperkte gezondheidsvaardigheden. De gesprekshandleiding is ontwikkeld door het Nivel en UPPER Universiteit Utrecht.

Start project ‘OPEN in de huisartsenzorg’ over omgaan met incidenten in de huisartsenzorg

Er is veel aandacht voor medische missers, maar hoe er in de huisartsenzorg met klachten en incidenten wordt omgegaan, is minder bekend. Het Nivel wil met nieuw onderzoek in het project ‘OPEN in de huisartsenzorg’ bijdragen aan een correcte behandeling van klachten en incidenten in huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en huisartsenposten

Minder gesprekken over beslissingen rond levenseinde met laag opgeleide patiënten

Zorgverleners praten minder met patiënten over beslissingen rondom het levenseinde als hun patiënt laag opgeleid is. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe een patiënt aankijkt tegen doorgaan of stoppen van een levensverlengende of palliatieve sedatie. Dit blijkt uit een kennissynthese van het NIVEL naar sociale ongelijkheid in de palliatieve zorg.

Nieuw programma helpt zorgverleners te praten over laatste levensfase bij een verstandelijke beperking

Het is nog niet goed onderzocht hoe het beste kan worden gepraat over toekomstige zorg in de laatste levensfase als iemand een verstandelijke beperking heeft. Dit blijkt uit een onlangs verschenen literatuuroverzicht van het NIVEL in samenwerking met Koraal, gepubliceerd in Journal of Pain and Symptom Management. NIVEL en Koraal ontwikkelen een programma om dit gesprek tijdig te voeren.

Nieuwe online training helpt oudere kankerpatiënten beter communiceren met arts

Onderzoekers van het NIVEL hebben Luistertijd ontwikkeld: een online communicatietraining voor oudere patiënten met kanker ter voorbereiding op gesprekken met oncologische zorgverleners, en ter bevordering van hun participatie tijdens consulten. Wat de training uniek maakt is dat hij bedoeld is voor patiënten, terwijl de meeste trainingen zich richten op communicatie-strategieën van professionals.

Visuele zorgroute geeft patiënten meer inzicht in zorgkeuzes

Het presenteren van een visuele zorgroute op de website KiesBeter.nl kan patiënten helpen bij het maken van keuzes over hun zorg. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL en Zorginstituut Nederland.

Pagina's