Resultaten Barometer Solidariteit: verwachte solidariteit

Op deze pagina kunt u de resultaten zien van de metingen van de verwachte soliditeit vanaf 2013, zowel in zijn algemeenheid als uitgesplitst naar ‘geslacht’, ‘leeftijd’, ‘opleidingsniveau’, ‘netto maandinkomen’ en ‘ervaren gezondheid’.

Algehele verwachte solidariteit
Geslacht
Leeftijd
Opleidingsniveau
Netto maandinkomen
Ervaren gezondheid

Gegevens uit de Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel overnemen?

U kunt gegevens uit de Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel overnemen met de volgende bronvermelding en de datum van raadpleging:

Meijer, M.A., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel. Utrecht: Nivel. [https://www.nivel.nl/nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/barometer-solidariteit, datum van raadpleging]

Gegevensverzameling