Resultaten Barometer Solidariteit: verwachte solidariteit

Algehele verwachte solidariteit

Geslacht

Leeftijd

Opleidingsniveau

Netto maandinkomen

Ervaren gezondheid

Gegevens uit de Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel overnemen?

U kunt gegevens uit de Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel overnemen met de volgende bronvermelding en de datum van raadpleging:

Kooijman MP, Brabers AEM en Jong JD de. Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel. Utrecht: Nivel. [https://www.nivel.nl/consumentenpanel]

Brabers AEM. Resultaten Barometer Solidariteit: verwachte solidariteit. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 01-04-2021; geraadpleegd op 26-09-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/barometer-solidariteit/verwachte-solidariteit
Gegevensverzameling