Barometers

‘Vertrouwen in de zorg’ en ‘het wisselen van zorgverzekeraar’ zijn twee onderwerpen die regelmatig aan de orde komen binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Vertrouwen in de zorg wordt al vanaf 1997 gemeten, eerst jaarlijks en momenteel om het jaar. Het wisselen van zorgverzekeraar wordt vanaf 2005 jaarlijks gemeten. De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in de Barometer vertrouwen in de gezondheidszorg en in de Barometer wisselen van zorgverzekeraar.

Klik hier om meer te lezen over de Barometer Solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel
Klik hier om meer te lezen over de Barometer vertrouwen in de gezondheidszorg
Klik hier om meer te lezen over de Barometer wisselen van zorgverzekeraar
 
Hoe zijn de gegevens in de barometers verzameld?
De gegevens voor beide barometers zijn verzameld binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Het Consumentenpanel Gezondheidszorg bestaat sinds 1992 en is opgezet om onder de algemene bevolking in Nederland meningen en kennis over de gezondheidszorg en de verwachtingen en ervaringen hiermee te meten. Het panel bestaat momenteel uit ruim 10.000 personen van 18 jaar en ouder en wordt regelmatig aangevuld en ververst. Ieder panellid krijgt ongeveer drie keer per jaar een vragenlijst voorgelegd. Doorgaans is de respons bij een peiling erg hoog (meestal ruim 70%).

Gegevensverzameling