Barometers Consumentenpanel Gezondheidszorg

‘Vertrouwen in de zorg’, ‘wisselen van zorgverzekeraar’ en ‘solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel’ zijn drie onderwerpen die regelmatig aan de orde komen binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Voor alle drie de onderwerpen is er een Nivel-Barometer beschikbaar, waarin u zelf kunt selecteren waarover u resultaten wilt zien.

Hoe verzamelen we de gegevens met onze barometers?Hoe verzamelen we de gegevens met onze barometers?
De gegevens voor de barometers zijn verzameld binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Ieder panellid krijgt ongeveer drie tot vier keer per jaar een vragenlijst voorgelegd. Doorgaans is de respons bij een peiling hoog.

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg bestaat momenteel uit ongeveer 12.000 personen van 18 jaar en ouder en wordt regelmatig aangevuld en ververst. Het heeft tot doel om onder de algemene bevolking in Nederland meningen en kennis over de gezondheidszorg en de verwachtingen en ervaringen hiermee te meten. De resultaten van de metingen met onze barometers staan op onze website.

Barometer vertrouwen in de gezondheidszorgBarometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg
Al vanaf 1997 bestaat de Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg, eerst jaarlijks en momenteel om het jaar. De Barometer geeft weer hoeveel vertrouwen respondenten hebben in een beroepsgroep of instelling: ‘heel veel’, ‘veel’, ‘weinig’ of ‘heel weinig’. Ook kunnen ze ‘geen mening’ kiezen.

Barometer Solidariteit in het nederlandse ZorgstelselBarometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel
Sinds 2013 wordt om het jaar gemeten hoe het gesteld is met de solidariteit in de zorg. De Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel geeft de solidariteit in het zorgstelsel weer door de betalingsbereidheid voor de zorg te meten onder de algemene bevolking in Nederland.

Barometer Wisselen van ZorgverzekeraarBarometer Wisselen van Zorgverzekeraar
Ieder jaar zijn verzekerden in de gelegenheid om te wisselen van zorgverzekeraar. Sinds 2005 meten we met de Barometer Wisselen van Zorgverzekeraar in het Consumentenpanel Gezondheidszorg hoeveel mensen van die gelegenheid gebruik hebben gemaakt.

Meer weten?Meer weten?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met:

Dr. Anne Brabers
Senior onderzoeker bij het Nivel
[T] 030 27 29 855
[E] a.brabers@nivel.nl

Panelleden die meer informatie willen, kunnen contact met ons opnemen via:
[E] consumentenpanel@nivel.nl

 

Gegevensverzameling