Barometer Wisselen van zorgverzekeraar

Ieder jaar zijn verzekerden in de gelegenheid om te wisselen van zorgverzekeraar. Met de Barometer Wisselen van Zorgverzekeraar houden we in het Consumentenpanel Gezondheidszorg sinds 2005 bij hoeveel mensen van die gelegenheid gebruik hebben gemaakt.

Inhoud – Barometer Wisselen zorgverzekeraar

Meten van het wisselenMeten van het wisselen van zorgverzekeraar

Jaarlijks meten we of mensen gewisseld zijn van zorgverzekeraar. Ook vragen we naar de redenen waarom mensen wel of niet gewisseld ziin.

ResultatenResultaten van het meten van wisselen van zorgverzekeraar

Bij Resultaten Barometer Wisselen van Zorgverzekeraar zijn de volgende resultaten te vinden:

  • percentage mensen dat jaarlijks is gewisseld van zorgverzekeraar (desgewenst uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, ervaren gezondheid en inkomen)
  • redenen om wél te wisselen van zorgverzekeraar
  • redenen om níet te wisselen van zorgverzekeraar
  • percentage mensen mét en percentage mensen zonder aanvullende verzekering
  • percentage mensen dat een collectieve verzekering heeft

Percentage wisselaars

Gegevens overnemenGegevens uit de Barometer Wisselen van Zorgverzekeraar overnemen?

U kunt gegevens uit de Barometer Wisselen van Zorgverzekeraar overnemen met de volgende bronvermelding en de datum van raadpleging:

Brabers, A.E.M., Holst, L., Jong, J.D. de. Barometer Wisselen van Zorgverzekeraar. Utrecht: Nivel. [hhttps://www.nivel.nl/nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/barometer-wisselen-zorgverzekeraar, datum van raadpleging]
 

Meer weten?Meer weten?

Voor vragen over onderzoek:
Dr. Anne Brabers, projectleider Consumentenpanel Gezondheidszorg en senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing
[T] 030 272 98 55
[E] a.brabers@nivel.nl

Voor panelleden:
[T] 030 272 96 62 (bij voorkeur van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur)
[E] consumentenpanel@nivel.nl

 

 

Gegevensverzameling