Methode klachtenonderzoek

Voor dit onderzoek werd in juni 2010 een vragenlijst voorgelegd aan een aantal leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL (N=1.422) en aan leden van het KNMG-ledenpanel (N=3.366). In totaal retourneerden 987 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg (respons 69%) en 1.935 leden van het KNMG-ledenpanel (respons 58%) de vragenlijst.

Consumentenpanel Gezondheidszorg
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is ingesteld om onder de algemene bevolking informatie te verzamelen over meningen over de gezondheidszorg en ervaringen hiermee. Het panel bestond ten tijde van het onderzoek uit 2.800 leden van 18 jaar en ouder, woonachtig in Nederland (eind 2010/begin 2011 is het panel uitgebreid naar 6.000 panelleden). De respondenten van het Consumentenpanel zijn zodanig gewogen dat hun samenstelling wat leeftijd en geslacht betreft representatief is voor de algemene bevolking in Nederland.

KNMG-ledenpanel
Er zijn twee KNMG-ledenpanels met ieder ongeveer 2.000 leden. De panels vormen een representatieve afspiegeling van de artsenpopulatie en leden van de KNMG. Van student tot gepensioneerde arts, van aios tot specialist, iedereen is vertegenwoordigd. Binnen het KNMG-ledenpanel is gewogen naar leeftijd, geslacht en medische discipline. Meer informatie over het KNMG-ledenpanel is te vinden op: www.knmg.nl/ledenpanel
Gegevensverzameling