Voor panelleden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg

Wat vind je van je huisarts? Hoe denk je over het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen? Welke zorgverzekering heb je? We hebben allemaal te maken met de gezondheidszorg en iedereen heeft er wel een mening over. Voor beleidsmakers is het heel belangrijk om te weten wat mensen in Nederland vinden van de gezondheidszorg. Het Consumentenpanel Gezondheidszorg brengt dit in kaart.

Hoe werkt het?
Ruim 10.000 mensen van 18 jaar en ouder zijn lid van het panel. Zij krijgen ieder ongeveer drie keer per jaar een vragenlijst over actuele en relevante thema's binnen de gezondheidszorg.
Deze vragenlijst kunnen ze schriftelijk of via internet invullen. Zij kunnen hierbij zelf aangeven wat hun voorkeur heeft. Bij een schriftelijke vragenlijst wordt altijd een gefrankeerde antwoordenvelop gevoegd. Een postzegel is dus niet nodig. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een half uur.

Wie? En hoe word je lid?
Het is belangrijk dat de samenstelling van het panel vergelijkbaar is met de samenstelling van de inwoners van Nederland. Om te zorgen dat dit zo is, benadert het NIVEL regelmatig nieuwe mensen voor deelname. Als panellid kun je een paar jaar lid blijven van het panel, maar er ook altijd mee stoppen wanneer je dat wilt. Er zijn uiteraard geen kosten verbonden aan deelname aan het Consumentenpanel. Regelmatig vervangt het Nivel een deel van de oude panelleden door nieuwe.

Beheer van persoonsgegevens
Elk lid van het panel krijgt een uniek nummer toegewezen, waaraan de contactgegevens en de gegeven antwoorden van een persoon gekoppeld kunnen worden. Met behulp van dit nummer kunnen we bepalen wie een specifieke vragenlijst heeft teruggestuurd. Daarnaast kunnen we met behulp van het unieke nummer de antwoorden die op verschillende momenten worden gegeven aan elkaar koppelen. Alle gegevens worden zorgvuldig beheerd door het Nivel . De privacy van de panelleden wordt gewaarborgd doordat de mensen die de resultaten van de verschillende peilingen analyseren geen toegang tot de persoonsgegevens hebben. Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (meldingsnummer 1262949, zie voor meer informatie www.cbpweb.nl/Pages/ind_reg_meldreg.aspx).

Daarnaast heeft het Consumentenpanel Gezondheidszorg een privacyreglement.

Onderzoek
In het Consumentenpanel Gezondheidszorg wordt onderzoek gedaan naar zeer diverse onderwerpen. Veel onderwerpen komen eenmalig aan de orde, maar sommige onderzoeken worden herhaald om te zien of er iets is veranderd.
De onderwerpen voor onderzoek worden voorgedragen door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Inspectie van de Gezondheidszorg, het College voor Zorgverzekeringen, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, de Consumentenbond en de Nederlandse Zorgautoriteit. Maar ook andere organisaties kunnen een verzoek indienen voor onderzoek binnen het Consumentenpanel.

Wat gebeurt ermee?
Alle onderzoeksverslagen, rapporten en artikelen verschijnen openbaar, zowel in druk als op de website zodat iedereen ze kan lezen. Daarnaast worden de resultaten van de onderzoeken doorgegeven aan de beleidsmakers van de gezondheidszorg, zodat zij deze resultaten kunnen gebruiken om het beleid aan te passen. De onderwerpen die in het Consumentenpanel worden behandeld zijn actueel en relevant voor het beleid, en hebben daardoor vaak ook de aandacht van de media. Berichten over onderzoek in het Consumentenpanel verschijnen daardoor nogal eens in de krant.

Organisatie
De Consumentenbond heeft samen met het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) aan de wieg gestaan van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Het panel is in 1992 opgericht en in 2004 heeft de Consumentenbond haar taken overgedragen aan het Nivel , dat het panel nu beheert. Het Consumentenpanel Gezondheidszorg wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS.

Gegevensverzameling