Contact

Heeft u nog vragen over dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen via: thyrax@nivel.nl

Heeft u vragen over uw Thyrax gebruik of de overstap? Dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Thyrax van Schildklier Organisatie Nederland: 0800-7055 (gratis) of steunpunt@schildklier.nl