Onderzoeksinstituut NIVEL

01-12-2018
Het Nivel is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Er vindt toegepast beleidsonderzoek plaats voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op projectbasis. Onderzoeksgegevens worden gebruikt door een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties.

In 2017 had het Nivel een omzet van €12,3 mln. Het meeste onderzoek vindt plaats met projectsubsidies. Bij het NIVEL werken circa 150 mensen, van wie ongeveer 100 onderzoekers.

NIVEL-onderzoek
Het Nivel onderzoekt de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de (relaties tussen) de verschillende partijen in de zorg: zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid. Het Nivel onderzoekt ook de Europese gezondheidszorg.
Nivel-onderzoek is multidisciplinair, onafhankelijk, toegepast, actueel, betrouwbaar, openbaar en beleidsrelevant. Het onderscheidt zich van veel universitair onderzoek doordat het eerder probleemgestuurd en  toepassingsgericht is dan disciplinegebonden.
Het Nivel streeft naar daadwerkelijk gebruik van de resultaten van zijn gezondheidszorg-onderzoek door ze breed te verspreiden. Alle rapporten van het Nivel zijn openbaar. Het Nivel kent een publicatieplicht. Meer informatie over ons onderzoek:
 

 

Abonneer u gratis op onze attenderings-service.

Kwaliteit
Het Nivel streeft naar optimale maatschappelijke en wetenschappelijke kwaliteit van zijn onderzoek. Het Nivel onderschrijft de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Deze code is met ingang van 1 december 2018 op het onderzoek van het Nivel van toepassing. Onderzoek dat voor die datum van start is gegaan valt onder de Nivel gedragscode wetenschapsbeoefening. Het Nivel is aangesloten bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)
Het Nivel is met ingang van 1999 volledig ISO-9001-gecertificeerd.
De wetenschappelijke kwaliteit van Nivel-onderzoek werd in oktober 2016 door een externe commissie van vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland beoordeeld als zeer goed. De commissie concludeerde dat het onderzoek van het Nivel van hoge wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijk zeer relevant is.
Lees: Beoordelingsrapport van de visitatiecommissie

 
Onderzoekspartners

Het Nivel is 'Collaborating Centre' van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en bestudeert als zodanig de ontwikkelingen in de (eerstelijns)gezondheidszorg elders in Europa. 

Het Nivel neemt deel aan de KNAW-erkende onderzoeksschool CARE met de universiteiten in Maastricht, Amsterdam (VU) en Nijmegen. Een aantal stafleden van het Nivel bekleedt een hoogleraarschap aan een universiteit.