Crisisondersteuning aan publieke gezondheidsautoriteiten bij corona

Crisisondersteuning publieke gezondheidsautoriteiten bij corona


Nivel-medewerkers werken doorlopend samen met collega’s van het RIVM (het Centrum Gezondheid en Milieu), GGD Ghor Nederland en ARQ Kenniscentrum Impact. Daarnaast werken we actief samen met het Instituut Fysieke Veiligheid.

OnderzoeksvragenOnderzoeksvragen

De rode draad van onze onderzoeksactiviteiten bestaat uit:

  • het proactief volgen van ontwikkelingen, behoeften en problemen van burgers, zorg- en hulpverleners en publieke gezondheidsautoriteiten
  • het op basis van ons onderzoek voorzien in praktische oplossingen
  • het bijdragen aan optimalisatie van het proces van hulp verlenen, in die zin dat ondersteuningsvragen bij de meest aangewezen partij terechtkomen

Focus op gevolgen van coronapandemie op korte en langere termijnFocus op gevolgen van coronapandemie op korte en langere termijn

De focus ligt daarbij niet zozeer op het beheersen van COVID-19, maar vooral op de gezondheidsgevolgen van de pandemie en de genomen maatregelen op korte en langere termijn. Daarbij wordt ook gebruikgemaakt van kennis en kunde van internationale partnerorganisaties.

ResultatenOnderzoeksresultaten

De resultaten van de doorlopende behoeftepeilingen en dialogen met organisaties publiceren we in de vorm van feitenbladen en factsheets. Daarnaast gebruiken we ze om een continue stroom aan relevante informatie te bieden aan het Informatie- en Verwijscentrum (IVC) COVID-19, het online loket voor mentale gezondheid waar mensen terecht kunnen voor informatie, vragen en ondersteuning. Alle publicaties met resultaten publiceren we online en vindt u rechts op deze pagina, evenals andere relevante informatie bij dit onderzoek.

TeamBetrokken Nivel-onderzoekers

Bij dit onderzoek zin de volgende Nivel-onderzoekers betrokken:

Over het projectOver het project

De werkzaamheden worden gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We werken samen met het Centrum Gezondheid en Milieu van het RIVM, GGD GHOR Nederland, ARQ Kenniscentrum Impact en Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C).

 

Dückers, M. Crisisondersteuning aan publieke gezondheidsautoriteiten bij corona. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 16-03-2023; geraadpleegd op 29-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/corona-centraal/crisisondersteuning-aan-publieke-gezondheidsautoriteiten-bij-corona