nivel-zorg-op-afstand-rolstoel

Krijgt mijn familielid of de goede bekende ook een vraaggesprek?Gevolgen corona voor mensen met een chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking

Vanwege de coronamaatregelen en de effecten hiervan moeten mensen met een chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking omgaan met een veranderde zorg- en leefsituatie. Dit kan een grote impact hebben. Door onderzoek te doen krijgen we een vollediger beeld van de situatie van deze groep mensen.

Onderzoeksvragen
Mogelijk ervaren mensen met een chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking negatieve effecten van uitgestelde zorg of veranderen zij hun zelfmanagementgedrag. Door angst voor een COVID-19-besmetting, die is ingegeven door het feit dat zij tot een verhoogde risicogroep horen, dreigen zij meer in isolement te raken. Ook kunnen zij negatieve effecten ervaren wat betreft hun participatie in de samenleving. Het Nivel doet hier onderzoek naar.

Methoden Nivel Zorgregistraties Eerste LijnMethode van onderzoek

De informatie uit dit onderzoek is verzameld door middel van vragenlijstonderzoek bij deelnemers van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) van het Nivel.

Resultaten: reeks factsheets en onderzoeksrapportenOnderzoeksresultaten

We publiceren verschillende factsheets en rapportages over de gevolgen van coronapandemie voor mensen met een chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking. Deze vindt u bij de rubriek ’Publicaties’ op deze pagina.

Over het onderzoekOver het onderzoeksproject

Het onderzoek valt binnen het langlopende Nivel-project Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische aandoening en/of een lichamelijke beperking, waarin we - sinds 1998 -onderzoek doen naar de ontwikkeling in de zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte en/of een beperking.

PrivacyPrivacy

We vinden het belangrijk om de privacy van onze deelnemers te beschermen. Daarom zijn de gegevens van panelleden anoniem en blijven ze dat ook. Buitenstaanders kunnen niet zien wat individuele deelnemers hebben gezegd of hebben ingevuld in vragenlijsten. Het Nivel gaat zorgvuldig om met gegevens en houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verder houden we ons aan de Gedragscode Gezondheidsonderzoek en aan de eisen van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen. Bij het onderzoek naar mensen met een chronische ziekte en/of beperking hanteren we hiertoe het Privacyreglement NPCG.

 

Boeije, H., Menting, J. Mensen met een chronische ziekte en/of beperking en corona. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 18-12-2022; geraadpleegd op 31-01-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/corona-centraal/mensen-met-een-chronische-ziekte-enof-beperking-en-corona