Corona-onderzoek maart 2020 - maart 2021

Hier vindt u al ons onderzoek vanaf het uitbreken van de coronapandemie in Nederland in maart 2020 tot en met maart 2021. Dit onderzoek is onderverdeeld in drie pijlers: cijfers over covid-19-achtige klachten in de huisartsenpraktijken, de impact van corona op de bevolking en de impact van corona op de zorg.

Nivel-directeur Cordula Wagner licht toe welke onderzoeken het Nivel zoal heeft gedaan binnen de drie pijlers van ons Corona-onderzoek.

Klik op 'cc' rechtsonder voor de ondertiteling.

Radar eenPijler 1: Cijfers COVID-19-achtige klachten in huisartsenpraktijken

In pijler 1 geeft het Nivel een wekelijkse update van het aantal patiënten met COVID-19-achtige klachten dat een eerste contact heeft met de huisartsenpraktijk. De cijfers zijn een aanvulling op de cijfers van COVID-19-meldingen van de GGD’en en de cijfers van ziekenhuisopnames en sterftegevallen in verband met COVID-19. Onze cijfers maken deel uit van het Dashboard Coronavirus van het ministerie van VWS. Pijler 1 bevat concreet:

 • online de meest actuele weekcijfers van corona-achtige klachten waarvoor mensen contact opnemen met de huisartsenpraktijk
 • een reeks factsheets met de weekcijfers COVID-19-achtige klachten in de huisartsenpraktijk

Radar tweePijler 2: Impact van corona op de Nederlandse bevolking

In pijler 2 onderzoekt het Nivel hoe burgers in Nederland de coronatijd beleven. Ook hebben we hierbij aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen in Nederland, die vaak extra steun en hulp nodig hebben. Pijler 2 bevat de volgende onderzoeksprojecten:

 • Monitor: Klachten van verkoudheid of griep in coronatijd
 • Monitor: Behoefte aan zorg en ondersteuning in coronatijd
 • Monitor: Acceptatie coronamaatregelen
 • Gevolgen coronapandemie voor mensen met chronische ziekte en/of beperking
 • Naasten van mensen met een verstandelijke beperking en corona

Radar driePijler 3: Impact corona op de zorg

In pijler 3 brengt het Nivel in kaart wat de effecten van de coronapandemie zijn op het gebruik van de eerstelijnszorg en op de organisatie van die zorg. Ook bekijken we welke oplossingen er worden bedacht voor de uiteenlopende problemen waar de zorg voor staat en zal komen te staan. Pijler 3 bevat de volgende onderszoeksprojecten:

 • Monitoring de gevolgen van corona in de huisartsenpraktijk, op korte en langere termijn
 • Geneesmiddelenmonitor in coronatijd: voorschrijven en gebruik van medicatie
 • Zorggebruik op de huisartsenpost (HAP) in coronatijd
 • Crisisondersteuning publieke gezondheidsautoriteiten bij corona

 

Nivel Kenniscentrum. Corona-onderzoek maart 2020 - maart 2021. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 31-08-2021; geraadpleegd op 18-09-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/corona-onderzoek-maart-2020-maart-2021