Nivel-directeur Cordula Wagner licht toe welke onderzoeken het Nivel zoal heeft gedaan binnen de drie pijlers van ons Corona-onderzoek.

Klik op 'cc' rechtsonder voor de ondertiteling.

Radar eenPijler 1: Cijfers COVID-19-achtige klachten in huisartsenpraktijken (mrt - okt 2020)

In pijler 1 gaf het Nivel een wekelijkse update van het aantal patiënten met COVID-19-achtige klachten dat een eerste contact had met de huisartsenpraktijk. De cijfers vormden een aanvulling op de cijfers van COVID-19-meldingen van de GGD’en en de cijfers van ziekenhuisopnames en sterftegevallen in verband met COVID-19. Onze cijfers werden opgenomen in het Dashboard Coronavirus van het ministerie van VWS.

Radar tweePijler 2: Impact van corona op de Nederlandse bevolking (feb - nov 2020)

In pijler 2 onderzocht het Nivel hoe burgers in Nederland de coronatijd beleefden. Hierbij was onder andere aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen in Nederland, groepen mensen die vaak extra steun en hulp nodig hebben. Pijler 2 bevat de volgende onderzoeksprojecten:

Onderzoek binnen deze pijler dat doorloopt na mei 2021 (en daarom is opgenomen binnen het lopende corona-onderzoek binnen Corona centraal):

Radar driePijler 3: Impact corona op de zorg (mrt 2020 - mei 2021)

In pijler 3 bracht het Nivel in kaart wat de effecten van de coronapandemie waren op het gebruik van de eerstelijnszorg en op de organisatie van die zorg. Ook bekeken we welke oplossingen er werden bedacht voor de uiteenlopende problemen waar de zorg voor stond en zou komen te staan. Pijler 3 bevat de volgende onderzoeksprojecten:

Onderzoek binnen deze pijler dat doorloopt na mei 2021 (en daarom is opgenomen binnen het lopende corona-onderzoek binnen Corona centraal):

 

Nivel Kenniscentrum. Corona-onderzoek Nivel feb 2020 - mei 2021. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-01-2022; geraadpleegd op 14-08-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/corona-onderzoek-nivel-feb-2020-mei-2021