Diëtist: Body Mass Index

In 2018 werden 29.092 volwassen patiënten behandeld voor overgewicht. Van deze patiënten is bij 57% de BMI bij aanvang van de behandeling ingevuld. Het merendeel van deze patiënten heeft, net als in voorgaande jaren, extreem overgewicht (gemiddelde BMI 33,0 kg/m2

Aanvullend onderzoek van het Nivel laat zien dat gedurende de diëtistische behandeling de BMI gemiddeld bijna een punt daalt. Dit komt ongeveer neer op een gewichtsreductie van 3%. Bij patiënten die langer dan zes maanden werden behandeld nam de BMI daarbovenop nog verder af met 0,83 kg/m2. Bij hen komt dit neer op een klinisch relevant gewichtsverlies van gemiddeld 5,6%. Patiënten die naast hun overgewicht ook kampten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten of met andere aandoeningen bereikten minder gewichtsverlies dan mensen die alleen voor overgewicht werden behandeld.

Verberne LDM, Schermer TRJ. Zorg door de diëtist - Body Mass Index. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 16-07-2019; geraadpleegd op 22-07-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/dietist-body-mass-index