Dit doen we: naar al ons onderzoek - input en output

Wat voor onderzoek doet het Nivel precies? Hoe is het ingericht? Ga via deze pagina direct naar het onderwerp waar uw interesse naar uitgaat.

Het Nivel doet onderzoek in de volle breedte van de gezondheidszorg. Dit betekent dat we enorm veel onderzoeksinformatie aanbieden op onze website. 

Via de figuur kunt u naar alle onderdelen gaan van de input en output van ons onderzoek. Of u kunt onder de figuur direct naar een item gaan dat binnen zo’n onderdeel valt.

Totstandkoming online trainingInput (inrichting) Nivel-onderzoek

De mensen en middelen waarmee ons onderzoek mogelijk is, zijn georganiseerd in verschillende Nivel-onderdelen (links in de figuur):

1 • Onderzoeksprojecten: ons onderzoek wordt veelal gedaan in onderzoeksprojecten. Gemiddeld lopen er tussen de 50 en 60 projecten per jaar. We bieden de lopende projecten en afgesloten projecten gescheiden aan.

2 • 14 Nivel-onderzoeksprogramma's: ons onderzoek vindt plaats binnen 14 thematische Nivel-onderzoeksprogramma's in totaal, ieder met een eigen programmaleider (dan wel senior onderzoeker) - vaak een hoogleraar. Bekijk per programma welk onderzoek er plaatsvindt en welke resultaten hieruit voortkomen:

3 • Nivel Onderzoeksagenda - vier uitdagingen: in onze onderzoeksagenda geven we aan hoe we met ons - brede - onderzoek een bijdrage leveren in het vinden van oplossingen voor vier actuele, complexe maatschappelijke uitdagingen.

4 • Panels en Registraties: voor veel van ons onderzoek maken we gebruik van onze unieke kennisinfrastructuur, met registratiesystemen over ziekten, zorgverlening en zorgverleners, en met landelijke panels met patiënten, burgers en zorgverleners:

5 • Medewerkers: de ongeveer 170 medewerkers van het Nivel - zo’n 110 onderzoekers en zo’n 60 professionals in onderzoeksgerelateerde functies en functies gericht op bedrijfsvoering - zorgen er met elkaar voor dat het Nivel op een verantwoorde en doeltreffende wijze kwalitatief hoogstaand onderzoek kan doen.

Het Nivel als opleidingscentrumOutput (resultaten) van ons onderzoek

De resultaten van ons onderzoek (rechts in de figuur) zijn talrijk én divers. We presenteren:

Al ons onderzoek is gericht op brede verspreiding en al onze output maken we - altijd - openbaar toegankelijk, op onze website en via onze socialmedia-kanalen (LinkedIn, Twitter en ResearchGate). We voorzien nieuwe publicaties en cijfers van een kort en helder nieuwsbericht.

Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?Meer weten over ons onderzoek; uitgangspunten, missie enz?

 

Zenderen, I. van (Nivel Kenniscentrum). Dit doen we: naar al ons onderzoek - input en output. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 14-04-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/dit-doen-we-naar-al-ons-onderzoek-input-en-output