Dossier Palliatieve zorg

Palliatieve zorg richt zich op mensen met een ongeneeslijke, levensbedreigende aandoening. Daarbij is er in de palliatieve zorg ook aandacht voor ondersteuning van de naasten van de patiënt. Aandacht voor goede zorg voor ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten is van alle tijden. Toch zien we in de afgelopen vijftien jaar onder beleidsmakers, zorgverleners, onderzoekers en in de media een duidelijk groeiende aandacht voor palliatieve zorg. Belangrijke redenen hiervoor zijn de vergrijzing van de bevolking en de toename van chronische aandoeningen (zoals kanker, hart- en vaatziekten, longziekten, dementie e.a.) die uiteindelijk een terminaal karakter kunnen krijgen.

In dit dossier geven we informatie over de betekenis van palliatieve zorg, de zorgbehoeften van patiënten en naasten en het zorgaanbod. Ook geven we informatie over onderzoek van het Nivel op het terrein van palliatieve zorg.