Rol communicatie en samenwerking - Dossier Patiëntveiligheid

Het in kaart brengen van de patiëntveiligheidscultuur binnen een organisatie behelst onderzoek naar de communicatie en samenwerking, onderling en met de patiënt.

 

op diverse afdelingen van ziekenhuizen: effectstudies in de vorm van teamtrainingen, zoals Crew Resource Management training.

 

 

Wagner, C. Rol communicatie en samenwerking - Dossier Patiëntveiligheid. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-05-2021; geraadpleegd op 29-11-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/dossier-patientveiligheid/communicatie-en-samenwerking