Communicatie en samenwerking

Het onderzoek binnen het thema communicatie en samenwerking richt zich op het in kaart brengen van de patiëntveiligheidscultuur binnen een organisatie.
De metingen van patiëntveiligheidscultuur vinden plaats in diverse sectoren van de gezondheidszorg, zoals de eerstelijn en ziekenhuizen.
Daarnaast vinden op diverse afdelingen van ziekenhuizen effectstudies plaats van teamtrainingen, zoals Crew Resource Management training. Ook in de eerstelijnsgezondheidszorg worden initiatieven onderzocht om de patiëntveiligheidscultuur te verbeteren.