Governance en patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid wordt niet alleen bepaald door de handelingen die een individuele zorgverlener uitvoert, maar ook door de organisatie waarin de zorgverleners hun werk verrichten.

De projecten die zich richten op de organisatorische aspecten van patiëntveiligheid onderzoeken de invloed van het zorgsysteem op het ontstaan van zorggerelateerde schade.