Patiëntveiligheid en medische technologie

Medische technologie omvat een breed scala aan technologie – van complexe high-techapparatuur tot relatief eenvoudige technologie (rollators, belmatten, tilliften en infuuspompen) die patiënten en zorgverleners ondersteunen.
Elk jaar wordt een groot aantal medische technologieën en hulpmiddelen door de industrie in de gezondheidszorg geïntroduceerd. Elke verandering of vernieuwing vraagt om instructie of scholing/training van zorgverleners die de nieuwe of aangepaste medische technologie moeten of willen gaan gebruiken, en structureel onderhoud.
In het onderzoek binnen dit thema gaat het om het inventariseren, verklaren en doen van voorstellen tot verbetering gerelateerd aan het falen of niet goed toepassen van medische technologie en hulpmiddelen. 

Publicaties