Dossiers: thematisch geclusterde informatie

In dossiers staat informatie die thematisch bij elkaar hoort. Over een bepaald onderwerp (vaak binnen een vastgesteld tijdsbestek) vindt u bij elkaar: de publicaties, de nieuwsberichten, de betrokken Nivel-onderzoekers en de betrokken panels en/of registraties van het Nivel. Door de clustering van relevante componenten wint een dossier aan duidingskracht. Het aantal Nivel-dossiers zal de komende tijd toenemen.

We bieden de volgende dossiers aan (in alfabetische volgorde):

  • Dossier Formulariumgericht voorschrijven
  • Dossier Longmonitor
  • Dossier Transparantiemonitor