Dossiers: thematisch geclusterde informatie

Een dossier van het Nivel bevat de verzamelde informatie over een onderwerp in de gezondheidszorg van het Nivel. U vindt er niet alleen de publicaties van het Nivel over een onderwerp van onderzoek, maar ook de relevante onderzoeksprojecten, nieuwsberichten, Nivel-onderzoekers, panels, registraties en Nivel-tools. Door de clustering van alle relevante informatie over een onderwerp is deze gemakkelijker vindbaar en wint ze aan duidingskracht.

SamenwerkingsverbandClusters van thematisch gerelateerde informatie van het Nivel

In een dossier van het Nivel vindt u niet alleen de publicaties over een onderwerp van onderzoek, maar ook de onderzoeksprojecten die hier betrekking op hebben, de nieuwsberichten, de betrokken Nivel-onderzoekers, de betrokken panels en/of registraties van het Nivel en indien van toepassing ook de tools die betrekking hebben op het onderwerp. Door de clustering van relevante informatie over een onderwerp in de zorg is deze Gemakkelijker vindbaar en wint deze informatie aan duidingskracht.

Alle feitenbladen ‘Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken?Dossiers van het Nivel

Het aantal Nivel-dossiers zal de komende tijd toenemen. We bieden de volgende dossiers aan (in alfabetische volgorde):

Meer wetenOnderzoek (laten) doen met Nivel-bronnen

U kunt het Nivel benaderen voor het doen van onderzoek met een van de vele panels of registraties van het Nivel. Onze panels van zorggebruikers en een panel met zorgverleners: verpleegkundigen en verzorgenden zijn inzetbaar voor onderzoek voor of derden. Daarnaast kunt u gebruikmaken van onze databases met een schat registraties gegevens die de vele deelnemende eerstelijns zorgverleners ter beschikking stellen aan het Nivel, zowel zorgregistraties als beroepsregistraties.

Ga naar het panel of de registratie van uw keuze en neem contact op met de betreffende contactpersoon die aldaar vermeld staat. We kijken ernaar uit met u samen te werken!

 

Nivel Kenniscentrum. Dossiers: thematisch geclusterde informatie. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 04-10-2021; geraadpleegd op 27-11-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/dossiers-thematisch-geclusterde-informatie