Meten patiëntveiligheid in ZBC’s - Dossier patiëntveiligheid

Vanaf 2015 houden we ons binnen het onderzoek naar patiëntveiligheid bezig met het verkrijgen van meer inzicht in de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in zelfstandige behandelcentra.

Next to ARCHIEF - Meten patiëntveiligheid in ZBC’S

Doel

Het verkrijgen van inzicht in de patiëntveiligheid, waaronder de aard, ernst en gevolgen van zorggerelateerde schade en potentieel vermijdbare schade binnen Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s).


Onderzoeksprojecten

 

Patiëntveiligheid in zelfstandig behandelcentra (ZBC's), eerste meting 2015-2018

Het doel van dit eerste verkennende onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de patiëntveiligheid voor, tijdens en na een ingreep in zelfstandige klinieken voor
oogheelkundige zorg, orthopedische zorg en plastische chirurgie. 

 

Wagner, C. Meten patiëntveiligheid in ZBC’s - Dossier patiëntveiligheid. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 30-11-2022; geraadpleegd op 09-02-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/dossiers/dossier-patientveiligheid/archief-meten-patientveiligheid-zbcs