SAVE - Sturen op veilige zorg (2012-2014) - Dossier Patiëntveiligheid

SAVE is een online methode voor het doen van dossieronderzoek door zorginstellingen, ter verbetering van kwaliteit van zorgprocessen en zorguitkomsten. De methode is ontwikkeld als uitkomst van  onderzoek naar veilige zorg in 2012-2014. 

SAVE is een methode voor dossieronderzoek die zorginstellingen kunnen inzetten ter verbetering van kwaliteit van zorgprocessen en -uitkomsten. De methode zelf presenteren we als een van de tools die het Nivel beschikbaar stelt voor gebruik. Op deze pagina de korte introductie en overkoepelende informatie over de methode SAVE, als onderdeel van het Dossier Patiëntveiligheid. 

Producten en dienstenTool SAVE - Methodiek ter verbetering van kwaliteit van zorgprocessen en -uitkomsten

De SAVE-methodiek bestaat uit de volgende 5 stappen, die we nader toelichten bij Tool SAVE - Sturen op veiligheid in 5 stappen.

Dossieronderzoek 1e fase Dossieronderzoek 2e fase Multidisciplinair overleg Actieplan opstellen Sturingsinformatie RvB

 

 

 

Bij SAVE - Randvoorwaarden vindt u meer over de randvoorwaarden die zorginstellingen moeten creëren om de SAVE-methodiek goed te implementeren.

Bij SAVE - Praktijkvoorbeelden leest u meer over de pilots met SAVE in de GGZ, in de VVT en in ziekenhuizen, en over de 'lessons learned' hierbij.

Bij Tool SAVE - Sturen op veiligheid in de zorg in 5 stappen vindt u tevens opgave van de gebruikte literatuur bij het ontwikkelen van de Tool SAVE.

 

Wagner, C. SAVE - Sturen op veilige zorg (2012-2014) - Dossier Patiëntveiligheid. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 30-11-2022; geraadpleegd op 02-02-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/dossiers/dossier-patientveiligheid/archief-patientveiligheidsinterventies/2012-2014-save-sturen-op-veilige-zorg