Calamiteitenanalyse ziekenhuiszorg - Dossier Patiëntveiligheid

Aan de hand van diepgaande analyse van calamiteitenrapportages op een ziekenhuisoverstijgend niveau formuleren we thematische leerpunten. 

Ann de hand van diepgaande analyse van calamiteitenrapportages op een ziekenhuisoverstijgend niveau formuleren we thematische leerpunten. Onderwerpen can onderzoek zijn calamiteiten binnen de thema’s antistolling, medische technologie, vitaal bedreigde patiënten en spoedeisende hulp/diagnostiek worden onderzocht.

Per thema worden maximaal 56 calamiteiten geïncludeerd. Dit project wordt in samenwerking met de vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) uitgevoerd.

Wagner, C. Calamiteitenanalyse ziekenhuiszorg - Dossier Patiëntveiligheid. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 30-11-2022; geraadpleegd op 02-12-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/dossiers/dossier-patientveiligheid/archief-patientveiligheidsinterventies/calamiteitenanalyse-ziekenhuiszorg