2008-2012: Evaluatie tien VMS-thema’

Dit evaluatieonderzoek heeft tot doel inzicht te bieden in de mate waarin en wijze waarop de VMS-thema’s zijn geïmplementeerd op verschillende niveaus van de ziekenhuisorganisatie. Ook wordt gedurende de meetperiode geëvalueerd hoe de ziekenhuizen scoren op de individuele thema’s.

Het VMS-Veiligheidsprogramma (veiligheidsmanagementsysteem) liep van 2008 tot 2012. Het was geïnitieerd door de brancheorganisaties van ziekenhuizen, medisch specialisten, verpleegkundigen en pariëntenorganisaties met als doel potentieel vermijdbare zorggerelateerde schade te beperken.

Tien VMS-thema’s

De eerste drie jaar (2008-2010) van het programma is veel tijd en energie gestoken in het bij elkaar brengen van kennis over het verbeteren van de tien geselecteerde thema’s en het vastleggen daarvan in handzame (evidence based) gidsen met adviezen voor zorgverleners. In de gidsen worden indicatoren beschreven die het ziekenhuis kan gebruiken om de voortgang van de implementatie van de gidsen te meten.

VMS-thema’s

 1. Verwisseling van en bij patiënten
 2. Veilige zorg voor zieke kinderen
 3. Kwetsbare oudere 
 4. Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis
 5. Optimale zorg bij acute coronaire syndromen (ACS)
 6. High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia
 7. Nierinsufficiëntie
 8. Medicatieverificatie bij opname en ontslag
 9. Vroege herkenning en behandeling van pijn
 10. Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt 
 11. Voorkomen van wondinfecties na een operatie

 

Methode

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief deel, waarin door middel van indicatoren de mate van implementatie aan de hand van proces- en uitkomstindicatoren wordt nagegaan. De indicatoren worden per meetmaand in beeld gebracht, zodat ook de ontwikkeling door de tijd heen inzichtelijk wordt. 

Resultaat

Aan het eind van het veiligheidsprogramma (2012) komt uit dit onderzoek een overzicht voort van de resultaten die geboekt zijn op de tien thema’s. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in hoe ziekenhuizen de implementatie van grootschalige verbeterprojecten kunnen aanpakken.

De resultaten zullen cijfermatig worden weergegeven en aangevuld worden met kwalitatieve contextinformatie, die essentieel is om het verloop van het verbeterproces in ziekenhuizen beter te begrijpen ten einde toekomstige verbeterinitiatieven mogelijk meer op maat aan te kunnen bieden dan wel ziekenhuizen zelf meer inzicht te bieden in noodzakelijke randvoorwaarden.

Over het onderzoek

Dit project wordt gesubsidieerd door VMS Veiligheidsprogramma. In dit project werken we samen met Het EMGO+ instituut. 

Wagner, C. 2008-2012: Evaluatie tien VMS-thema’. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 30-11-2022; geraadpleegd op 02-12-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/dossiers/dossier-patientveiligheid/evaluatie-patientveiligheidsinterventies/2008-2012-evaluatie-tien-vms-themas