Monitor Zorggerelateerde schade - patiënten ouder dan 70 jaar

In het grootschalige project Monitor Zorggerelateerde schade in Nederlandse ziekenhuizen, dat loopt sinds 2004, dossiers beoordeeld van verschillende patiëntgroepen. een ervan betreft patiënten ouder dan 70 jaar die worden opgenomen op de afdelingen interne geneeskunde of heelkunde.

Onderzoeksvragen

Er zijn twee onderzoeksvragen:

  1. Wat is de aard, ernst, omvang en mate van vermijdbaarheid van zorggerelateerde schade bij patiënten van 70 jaar of ouder (2009-2013)?
  2. Wat is het effect van een e-learningmodule op het voorkomen van schade als gevolg van delirium?

Methode

Er wordt een landelijke dossierstudie uitgevoerd in 20 ziekenhuizen, waarna de gegevens van de patiënten van 70 jaar en ouder apart zullen worden geanalyseerd. In een aanvullende studie zullen steeds 2 afdelingen van 18 ziekenhuizen deelnemen aan een onderzoek naar het toepassen van de VMS praktijkgids 'Kwetsbare ouderen'. Speciale aandacht wordt besteed aan het onderdeel delirium uit de praktijkgids. Hiervoor zal een dossierstudie worden uitgevoerd.
Ook zal het effect worden bepaald van een e-learningmodule voor zorgverleners: 'delirium bij kwetsbare ouderen'.

Resultaten

Op landelijk niveau kunnen over 5 jaar uitspraken gedaan worden over verandering van de potentieel vermijdbare schade bij patiënten van 70 jaar of ouder. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden voor verbeterinitiatieven. Tevens kan de implementatie van de praktijkgids en het effect van een e-learingmodule worden bepaald.

Subsidie en samenwerking

Het gehele onderzoeksproject Monitor Zorggerelateerde schade in Nederlandse ziekenhuizen is geïnitieerd door de Orde van Medisch specialisten en gefinancierd door het ministerie van VWS. In dit project werken we samen met EMGO+ (Vrije Universiteit medisch centrum, afdeling sociale geneeskunde).

Wagner, C. Monitor Zorggerelateerde schade - patiënten ouder dan 70 jaar. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 30-11-2022; geraadpleegd op 02-02-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/dossiers/dossier-patientveiligheid/meten-van-patientveiligheid/monitor-zorggerelateerde-schade-patienten-ouder-dan-70-jaar