Leren en verbeteren - Transparantiemonitor 2021-2022

Hoe 'leren en verbeteren' door zorgverleners bijdraagt aan best passende zorg.

 

Binnen ons onderzoek naar transparantie van zorg 2021-2022 hebben we vier zogenaamde 'knoppen' gedefinieerd, waaraan 'gedraaid' kan worden om tot de best passende zorg voor de zorggebruiker te komen. De knop Leren en verbeteren is er hier één van, naast Zelfzorg, Kiezen van zorgaanbieders en Samen beslissen.

Hoe 'leren en verbeteren' bijdraagt aan de best passende zorg

Klik op de afbeelding om de infographic te openen:

Leren-en-verbeteren-Transparantiemonitor

Ontwikkelingen tot nu toe

  • Zorgverleners ervaren registratiedruk: Ze ervaren de registraties als een last en zien niet altijd waar registratie toe dient.
  • Kwaliteitsinformatie leidt tot betere zorg: zorgaanbieders vinden de ervaringen van patiënten belangrijk om van te leren. De ervaringen kunnen richting geven aan concrete verbeterplannen om de weg naar de best passende zorg voor toekomstige zorggebruikers te optimaliseren. 

Kansen

  • Streef naar doelmatige registratie en benut de verzamelde data voor het verbeteren van kwaliteit van zorg: doelmatiger registreren verlaagd de registratielast bij zorgverleners, terwijl de benodigde informatie om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren wel wordt verzameld.
  • Benut de verzamelde data voor het verbeteren van kwaliteit van zorg: er wordt veel informatie over de kwaliteit van zorg verzameld, maar het daadwerkelijk gebruiken van deze informatie om de kwaliteit van zorg te verbeteren blijft een belangrijk aandachtspunt.
  • Verbeter de kwaliteit van zorg in de context van samenwerking: uitwisseling van ervaringen tussen langdurige zorg en medisch specialistische zorg biedt inspiratie voor het denken over kwaliteit van zorg.
  • Haal inspiratie uit andere sectoren, zoals langdurige zorg of huisartsenzorg: binnen de langdurige zorg en huisartsenzorg wordt leren en verbeteren op een andere manier ingevuld dan in de medisch specialistische zorg. Om leren en verbeteren van een zorgaanbieder een nieuwe impuls te geven kan de medisch specialistische zorg inspiratie opdoen bij andere sectoren.

Bekijk ook

Bekijk ook ons onderzoek binnen de andere ‘knoppen’ van De Transparantiemonitor 2021-2022:

Meer weten?

Lees het overkoepelende rapport na vier jaar onderzoek met de Transparantiemonitor Passende Transparantie voor Passende en Uitkomstgerichte Zorg of een van de deelonderzoeken, die u vindt in de rubriek 'Publicaties' op deze pagina. Of neem contact op met een van onze onderzoekers (zie rubriek Contact op deze pagina). Zij kijken ernaar uit in contact te komen met u!

 

Bos, N. Leren en verbeteren - Transparantiemonitor 2021-2022. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 22-12-2022; geraadpleegd op 23-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/dossiers/dossier-transparantiemonitor/leren-en-verbeteren-transparantiemonitor