Samen beslissen - Transparantiemonitor 2021- 2022

Hoe samen beslissen door patiënt en arts bijdraagt aan best passende zorg.

Binnen ons onderzoek naar transparantie van zorg 2021-2022 hebben we vier zogenaamde 'knoppen' gedefinieerd, waaraan 'gedraaid' kan worden om tot de best passende zorg voor de zorggebruiker te komen. De knop Samen beslissen is er hier één van, naast Kiezen van zorgaanbieders, Zelfzorg en Leren en verbeteren.

Hoe samen beslissen bijdraagt aan de best passende zorg

Klik op de afbeelding om de gehele infographic te openen:

Samen-beslissen-Transparantiemonitor

Ontwikkelingen tot nu toe

  • Zorggebruikers voelen zich geïnformeerd: de beschikbare keuze-informatie wordt door zorggebruikers goed gevonden en gebruikt. Zorggebruikers voelen zich goed geïnformeerd door deze keuze-informatie
  • Behandelkeuzehulpen ondersteunen het proces van samen beslissen: zorggebruiker en zorgverleners voelen zich ondersteund door de beschikbare behandelkeuzehulpen bij het samen maken van een keuze voor een behandeling.

Vraagstuk

Is keuze-informatie voor alle behandelingen wenselijk?

Kansen

  • Bouw een keuzemoment voor een zorgaanbieder in het behandelplan in: zorggebruikers ervaren niet altijd dat er een mogelijkheid is om ook een zorgaanbieder te kiezen. Door het keuzemoment voor een zorgaanbieder in te bouwen in het behandelplan, ontstaat er meer ruimte voor zorggebruikers om een zorgaanbieder te kiezen die bij ze past.
  • Maak keuze-informatie zo persoonlijk mogelijk: zorggebruikers kunnen keuze-informatie het beste gebruiken als het betrekking heeft op hun eigen situatie. Doordat huisartsen de zorggebruiker vaak goed kennen, kunnen zij de informatie die de zorggebruiker nodig heeft bij het maken van een keuze voor een behandeling personaliseren. Op deze manier adviseren zij zorggebruikers bij het vinden van de best passende zorg.
  • Laat keuze-informatie vaker terugkomen: in een zorgrelatie is kiezen niet eenmalig. Het is belangrijk dat er een continue uitwisseling van ervaringen is en dat het moment van samen beslissen geregeld wordt toegepast om te zien of de reeds gemaakte keuze nog steeds het beste is voor de zorggebruiker.
  • Benut het potentieel van de behandelrelatie met verpleegkundigen meer: verpleegkundigen zijn een vraagbaak voor zorggebruikers als een arts informatie heeft gegeven over een aandoening of behandeling. Zij vervullen een onmisbare en aanvullende rol door medische informatie nog eens rustig uit te leggen in begrijpelijke taal voor de zorggebruiker.

Bekijk ook

Bekijk ook ons onderzoek binnen de andere ‘knoppen’ van De Transparantiemonitor 2021-2022:

Meer weten?

Lees het overkoepelende rapport na vier jaar onderzoek met de Transparantiemonitor Passende Transparantie voor Passende en Uitkomstgerichte Zorg of een van de deelonderzoeken, die u vindt in de rubriek 'Publicaties' op deze pagina.
Of neem contact op met een van onze onderzoekers (zie rubriek Contact op deze pagina). Zij kijken ernaar uit in contact te komen met u!

 

Bos, N. Samen beslissen - Transparantiemonitor 2021- 2022. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 22-12-2022; geraadpleegd op 23-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/dossiers/dossier-transparantiemonitor/samen-beslissen-transparantiemonitor