Zelfzorg - Transparantiemonitor 2021-2022

Binnen ons onderzoek naar transparantie van zorg 2021-2022 hebben we vier zogenaamde 'knoppen' gedefinieerd, waaraan 'gedraaid' kan worden om tot de best passende zorg voor de zorggebruiker te komen. De knop Zelfzorg is er hier één van, naast Kiezen van zorgaanbieders, Samen beslissen en Leren en verbeteren.

Hoe 'zelfzorg' bijdraagt aan de best passende zorg

Klik op de afbeelding om de hele infographic te openen:

zelfzorg-transparantiemonitor

Ontwikkelingen tot nu toe

  • Er wordt steeds vaker informatie gezocht op Thuisarts.nl: ten opzichte van 2018 gaan zorggebruikers in dezelfde mate op zoek naar informatie over gezondheidsklachten en  behandelingen. Hoewel zorggebruikers vanaf 2020 niet vaker op zoek gingen naar informatie over gezondheid zien we verschuivingen in de bronnen die ze gebruiken. Zo wordt de website Thuisarts.nl in 2021 vaker geraadpleegd voor informatie over gezondheidsklachten en aandoeningen ten opzichte van 2018. Dat lijkt een logische ontwikkeling gezien de uitbreiding van toegankelijke informatie over gezondheidsklachten en aandoeningen op Thuisarts.nl.
  • Zorggebruikers voelen zich goed geïnformeerd: over het algemeen kunnen zorggebruikers de informatie goed vinden. Ongeveer twee derde van de zorggebruikers die informatie zoekt voelt zich geholpen door de gevonden informatie.

Kansen

  • Benut het potentieel van zelfzorg meer: zodra het gaat om complexere zorgvragen blijkt openbare informatie zelden voldoende en volgt een bezoek aan een zorgverlener. Dat kan erop duiden dat openbare informatie bij complexe aandoeningen een andere functie vervult dan bij minder complexe aandoeningen, namelijk als opstapje naar contact met een zorgverlener en als naslagwerk na contact met de zorgverlener wanneer duidelijk is wat relevante informatie voor de patiënt is. Hoe dan ook laten deze bevindingen zien dat openbare informatie over gezondheid en zorg kan bijdragen aan het principe dat passende zorg op de juiste plek plaats moet vinden, doordat het patiënten helpt om te beoordelen of ze naar een (huis)-arts toe moeten, of zelf maatregelen kunnen nemen.
  • Betrek patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden bij de mogelijkheden van zelfzorg: bij de lopende initiatieven ter bevordering van transparantie van zorg is het belangrijk om juist patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden als doelgroep ‘mee te nemen’. Deze patiënten willen meebeslissen over hun zorg, net zoals patiënten met voldoende gezondheidsvaardigheden. Hiervoor dienen ook zij goed geïnformeerd te worden én op de juiste manier ondersteuning te krijgen. De insteek om mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden vanaf het begin te betrekken bij het ontwikkelen van een (digitale) informatiebron of een ander hulpmiddel ter bevordering van de transparantie van zorg, biedt veel perspectief. Juist dan kan deze doelgroep zo goed mogelijk worden bereikt en zal ook voor hen de zorg transparanter worden.

Bekijk ook

Bekijk ook ons onderzoek binnen de andere ‘knoppen’ van De Transparantiemonitor 2021-2022:

Meer weten?

Lees het overkoepelende rapport na vier jaar onderzoek met de Transparantiemonitor Passende Transparantie voor Passende en Uitkomstgerichte Zorg of een van de deelonderzoeken, die u vindt in de rubriek 'Publicaties' op deze pagina.
Of neem contact op met een van onze onderzoekers (zie rubriek Contact op deze pagina). Zij kijken ernaar uit in contact te komen met u!

 

Bos, N. Zelfzorg - Transparantiemonitor 2021-2022. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 22-12-2022; geraadpleegd op 23-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/dossiers/dossier-transparantiemonitor/zelfzorg-transparantiemonitor