e-Exercise Lage Rugpijn

A-specifieke lage rugpijn is de meest voorkomende klacht in de fysiotherapiepraktijk. De fysiotherapeut heeft een informerende en adviserende rol en begeleidt de patiënt bij het stapsgewijs opbouwen van belasting en belastbaarheid. Het combineren van face-to-face fysiotherapiebehandelingen met een online beweegprogramma zou kunnen leiden tot ondersteuning bij huiswerkoefeningen, een lager behandelgemiddelde en minder kosten.

Vraagstelling
1) Welke aanpassingen moeten er aan e-Exercise Artrose worden gedaan om e-Exercies Lage Rugpijn te ontwikkelen? 
2) Is e-Exercise Lage Rugpijn, een combinatie van fysiotherapie en een online beweegprogramma, toepasbaar en bruikbaar voor patiënten met a-specifieke lage rugklachten?

Methode
Voor de ontwikkeling van e-Exercise Lage Rugpijn zal gebruik worden gemaakt van het reeds ontwikkelde e-Exercise voor patiënten met knie/heup artrose. Naast face-to-face fysiotherapiebehandelingen kan de patiënt thuis aan de slag met online oefeningen, informatiemodules en indien nodig het graded activity programma. In de ontwikkelingsfase zullen er focusgroepen met patiënten, fysiotherapeuten en experts gehouden worden. De toepasbaarheid, bruikbaarheid en voorlopige effectiviteit van 
e-Exercise Lage Rugpijn zal getest worden in een pilotstudie (N=40). Er worden vragenlijsten verstuurd op baseline en na 3 maanden. Primaire uitkomstmaten zijn tevredenheid van patiënten en fysiotherapeuten en functionele beperkingen. Secundaire uitkomstmaten zijn het aantal fysiotherapiebehandelingen, gebruik van het online beweegprogramma, therapietrouw, pijn en lichamelijke activiteit. Na afloop worden er interviews afgenomen met fysiotherapeuten en patiënten om het programma waar nodig te verbeteren.

Verwachte resultaten
Gezien de eerste ervaringen uit de e-Exercise Artrose studie verwachten we dat e-Exercise Lage Rugpijn een bruikbaar hulpmiddel is voor zowel patiënten als fysiotherapeuten in de behandeling van van a-specifieke lage rugklachten.

Relevantie voor patiënt, maatschappij en fysiotherapie
Een online programma met 24/7 toegankelijkheid kan ondersteuning bieden in de zelfmanagement en therapietrouw van patiënten. Door de versoberde aanvullende verzekeringspakketten is er vanuit fysiotherapeuten en patiënten behoeften aan hulpmiddelen ter aanvulling op face-to-face fysiotherapie.

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws rondom e-Exercise Lage Rugpijn? Schrijf u dan in voor de e-Exercise nieuwsbrief (voor professionals).

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

* indicates required