e-health

De toegevoegde waarde van machine learning voor Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Het toepassen van machine learning algoritmen op de zorgdata van Nivel Zorgregistraties eerste lijn leidt tot nieuwe inzichten, inzichten die met standaardtechnieken niet aan het licht kwamen. . Dit is gebleken uit de resultaten van drie pilots rondom ‘big data’, die het Nivel heeft gedaan in samenwerking met datascientists van verschillende universiteiten.

Visie, vertrouwen en vaardigheden kunnen e-health versnellen

Digitale toepassingen worden in verschillende mate gebruikt in de gezondheidszorg. Het maakt bijvoorbeeld verschil of alleen de zorgverlener met de toepassing gaat werken of dat ook de zorggebruiker hierin een rol heeft, zoals bij online inzage. Visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden kunnen bijdragen aan een versnelling in het gebruik van e-health. Dit blijkt uit de zesde editie van de eHealth-monitor van Nictiz en het Nivel: E-health in verschillende snelheden. De eHealth-monitor wordt op 8 november aangeboden aan het ministerie van VWS.

Unieke online feedbacktraining COM-MA traint het apotheekteam in patiëntgericht communiceren

Apothekersassistenten kunnen met de nieuwe training COM-MA (Communicatie advies op maat voor de apotheek) hun patiëntgerichte communicatievaardigheden verbeteren. Zo kunnen ze de patiënt beter ondersteunen bij het gebruik van hun geneesmiddelen.

Meer samenwerking nodig voor efficiënte inzet van personenalarmering

Wanneer gebruikers van een persoonlijke alarmknop beter weten hoe dit werkt en betrokken hulpdiensten beter samenwerken zou personenalarmering beter ingezet kunnen worden. Dit blijkt uit het Nivel-onderzoek waarin knelpunten in de spoedzorgketen rondom de inzet  van personenalarmering zijn geïnventariseerd.

E-healthweek 2018 positief ontvangen

De e-healthweek lijkt bij te dragen aan het creëren van meer bekendheid over de mogelijkheden van ICT in de zorg, blijkt uit onderzoek van Nivel en Nictiz naar 19 evenementen uit die week. De e-healthweek vond dit jaar plaats van 20 tot en met 26 januari.

e-Exercise zorgt voor vergelijkbare vooruitgang bij artrose met minder bezoeken aan de fysiotherapeut

Patiënten met artrose aan de heup, knie of beiden die e-Exercise volgen gaan ongeveer evenveel vooruit als patiënten die reguliere fysiotherapie volgen, terwijl ze veel minder vaak bij de fysiotherapeut komen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en Hogeschool Utrecht-onderzoeker Corelien Kloek, die hierop 4 april promoveert aan Tilburg University.

Online hulpprogramma’s over werken bij gezondheidsproblemen verzameld

Online hulpprogramma’s die mensen met een chronische aandoening helpen om aan het werk te komen of te blijven zijn lastig te vinden. Onderzoeksinstituut Nivel bracht samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het RIVM en het Vlaamse JKVG de bestaande programma’s bijeen.

Hoe droeg de e-healthweek 2018 bij aan kennis over e-health?

Heeft de e-healthweek 2018 zijn doel bereikt? Deze week, die tussen 20 en 26 januari plaatsvond, had tot doel mensen kennis te laten maken met de mogelijkheden van e-health. Dit kon bij meer dan 200 evenementen verspreid over Nederland. Nictiz en NIVEL hebben gedurende de week onderzoek gedaan naar de impact hiervan. Bijna driekwart van de bezoekers zegt na afloop meer van e-health te weten. Gemiddeld waardeerden bezoekers de evenementen met een 7,9. 

Gebruik e-health-toepassingen in verstandelijk gehandicaptenzorg neemt toe

Computers, internet en toezichthoudende technieken worden vaak gebruikt door begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook het gebruik van medicijndispensers neemt toe.

Medische zelftests hebben niet tot extra huisartsbezoek geleid

Wanneer burgers zelf gezondheidstesten gaan doen, dan zou dit kunnen leiden tot gezondheidswinst, maar ook onnodige ongerustheid en extra zorgkosten. Uit onderzoek van het NIVEL blijkt daarvan nog geen sprake. Op dit moment is er geen extra zorggebruik gemeten door het toegenomen aanbod van deze ‘health checks’.

Pagina's