e-health

De toegevoegde waarde van machine learning voor Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Het toepassen van machine learning algoritmen op de zorgdata van Nivel Zorgregistraties eerste lijn leidt tot nieuwe inzichten, inzichten die met standaardtechnieken niet aan het licht kwamen. . Dit is gebleken uit de resultaten van drie pilots rondom ‘big data’, die het Nivel heeft gedaan in samenwerking met datascientists van verschillende universiteiten.

Visie, vertrouwen en vaardigheden kunnen e-health versnellen

Digitale toepassingen worden in verschillende mate gebruikt in de gezondheidszorg. Het maakt bijvoorbeeld verschil of alleen de zorgverlener met de toepassing gaat werken of dat ook de zorggebruiker hierin een rol heeft, zoals bij online inzage. Visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden kunnen bijdragen aan een versnelling in het gebruik van e-health. Dit blijkt uit de zesde editie van de eHealth-monitor van Nictiz en het Nivel: E-health in verschillende snelheden. De eHealth-monitor wordt op 8 november aangeboden aan het ministerie van VWS.

Lichte stijging huisartsenconsult via telefoon en e-mail

Op 17 mei is het de Werelddag van de Telecommunicatie. Een dag waarop wordt stilgestaan bij de rol van internet en andere communicatietechnologieën in de samenleving. Maar in welke mate gebruiken patiënten eigenlijk telecommunicatie om hun huisarts te raadplegen?

E-healthweek 2018 positief ontvangen

De e-healthweek lijkt bij te dragen aan het creëren van meer bekendheid over de mogelijkheden van ICT in de zorg, blijkt uit onderzoek van Nivel en Nictiz naar 19 evenementen uit die week. De e-healthweek vond dit jaar plaats van 20 tot en met 26 januari.

Online hulpprogramma’s over werken bij gezondheidsproblemen verzameld

Online hulpprogramma’s die mensen met een chronische aandoening helpen om aan het werk te komen of te blijven zijn lastig te vinden. Onderzoeksinstituut Nivel bracht samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het RIVM en het Vlaamse JKVG de bestaande programma’s bijeen.

Hoe droeg de e-healthweek 2018 bij aan kennis over e-health?

Heeft de e-healthweek 2018 zijn doel bereikt? Deze week, die tussen 20 en 26 januari plaatsvond, had tot doel mensen kennis te laten maken met de mogelijkheden van e-health. Dit kon bij meer dan 200 evenementen verspreid over Nederland. Nictiz en NIVEL hebben gedurende de week onderzoek gedaan naar de impact hiervan. Bijna driekwart van de bezoekers zegt na afloop meer van e-health te weten. Gemiddeld waardeerden bezoekers de evenementen met een 7,9. 

Gebruik e-health-toepassingen in verstandelijk gehandicaptenzorg neemt toe

Computers, internet en toezichthoudende technieken worden vaak gebruikt door begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook het gebruik van medicijndispensers neemt toe.

E-health: een bewuste keuze

De eHealth-monitor 2017 van Nictiz en het NIVEL is uit. Vijf jaar na de eerste monitor krijgen we een steeds beter beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt. Uit de monitor van dit jaar blijkt dat er veel kansen zijn voor e-health. Bewust keuzes maken over het waarom en voor wie is essentieel voor zinvol gebruik van e-health.

Artsen hebben vertrouwen in standaarden voor gegevensuitwisseling

Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners zorgt voor een compleet en actueel beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt. Dit draagt bij aan patiëntveiligheid. Want continue beschikbaarheid van bijvoorbeeld het actuele medicatiedossier maakt de kans op fouten kleiner. Het gebruik van standaarden draagt hieraan bij. Driekwart van de artsen vindt het gebruik van standaarden de beste oplossing om patiëntgegevens te delen.

Gebruik digitale medicatiecontrole ouderenzorg groeit, maar blijft achter bij noodzaak

Meer dan de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg vindt een digitale oplossing voor de medicatiecontrole noodzakelijk. In de praktijk gebruikt slechts 22% van deze zorgverleners deze digitale oplossing. Dit blijkt uit de jaarlijkse eHealth-Monitor van Nictiz en het NIVEL.

Pagina's