Effecten coronavirus op korte en langere termijn

Het Nivel doet onderzoek naar de effecten van COVID-19 op de gezondheid, zowel na korte als na langere tijd. Hiervoor volgen we 250 mensen die het coronavirus hebben gehad.

Effecten COVID19

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat ook voor mensen met milde COVID-19-klachten de effecten op hun gezondheid aanzienlijk kunnen zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven, op het vermogen om te werken en ook op de (toekomstige) hulpvraag van deze patiënten. En daarmee zal het uiteindelijk ook van invloed zijn op de volksgezondheid en het zorgsysteem. Er is nog weinig bekend over deze groep mensen en de effecten van COVID-19 die zij op korte en langere termijn ervaren.

Doel Doel

Het doel van het onderzoek is om het beloop, de ernst en de kortetermijn- en langetermijneffecten van de aandoening COVID-19 bij patiënten te bekijken, niet alleen fysiek maar ook op psychisch en sociaal vlak. De inzichten die hieruit voortkomen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning van coronapatiënten en ook aan een betere organisatie van deze zorg.

Lamp met schaduwOnderzoeksvragen

Bij het onderzoeken van de effecten zijn van het coronavirus op patiënten kijken we naar verschillende aspecten:

  • ervaren klachten, zoals moeheid en concentratieverlies
  • gevolgen voor de kwaliteit van leven
  • gevolgen op sociaal vlak, bijvoorbeeld op werk
  • gevolgen voor het zorggebruik

TeamOnderzoekspopulatie

We volgen 250 mensen die corona hebben doorgemaakt. Vanaf april 2021 worden hiervoor mensen uitgenodigd via hun huisarts. U kunt alleen meedoen als u een uitnodiging hebt ontvangen.

PrivacyPrivacy statement

Met het door ons gehanteerde Privacyreglement specifiek voor dit onderzoek voldoen wij aan de strenge voorwaarden uit de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast houden we ons aan de Code Goed Gedrag, die is opgesteld door de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen.

Klik op de afbeelding om het gehele privacyreglement behorende bij dit onderzoek te bekijken.

Nivel-privacystatement-coronavirus

Producten en dienstenMethode

Voor het onderzoek maken we gebruik van vragenlijsten in combinatie met zorggegevens van de deelnemende patiënten, die afkomstig zijn (geanonimiseerd) uit de patiëntendossiers uit de huisartsenpraktijk.

ResultatenResultaten

De eerste resultaten uit onderzoek worden later dit jaar gepubliceerd op de Nivel-website en kunt u op deze pagina vinden.

Hek, K., Dijk, L. van. Effecten coronavirus op korte en langere termijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 09-04-2021; geraadpleegd op 18-06-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/effectencovid-19