Doe mee aan de Nivel praktijkenquête

Dat de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg onder druk staat, blijkt uit veel onderzoek en signalen uit het veld. In 2018 schreven wij alle huisartspraktijken in Nederland aan, om in kaart te brengen hoe zij er qua personeelssamenstelling, opleidingsplaatsen en vacatures voor staan. Zo konden wij voor het hele land beschrijven welke knelpunten in welke regio’s spelen, in een breed gedeeld rapport en met veel gebruikte regionale factsheets.

Nieuwe enquêteronde 2019/2020
In 2018 deed bijna een kwart van de praktijken (23%) mee en in 2019/2020 heeft zelfs ongeveer 30% de praktijkenquête ingevuld. Op dit moment wordt gewerkt aan nieuwe regionale en landelijke publicaties.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg gaan snel. Het is de taak van het Nivel om deze te monitoren, op nationaal en regionaal niveau. Medewerking van alle praktijken is cruciaal: hoe hoger de respons, hoe betrouwbaarder wij de knelpunten op de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg in kaart kunnen blijven brengen.

Doe in de toekomst ook mee met de praktijkenquête!
Als u het afgelopen jaar geen praktijkenquête heeft ontvangen en u zou in de toekomst wel mee willen doen, dan horen wij dat natuurlijk graag van u per e-mail (balanshazorg@nivel.nl) of u kunt onderstaand contactformulier invullen. Wij benaderen alle praktijken afzonderlijk, dus ook als ze onder één dak zitten of deel uit maken van een groepsverband of gezondheidscentrum.

Voor wat, hoort wat
Dit is het enige onderzoek in Nederland dat landelijk én regionaal de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg monitort vanuit praktijkperspectief. Wij doen dit om alle praktijken en regio’s te ondersteunen in het verbeteren van de balans tussen vraag en aanbod. De bevindingen worden ook dit jaar verwerkt in een onderzoeksrapport waarin alle arbeidsmarktregio’s worden vergeleken en daarnaast in regionale factsheets, die op verzoek van regionale en lokale partijen kunnen worden gemaakt. Zodra het onderzoeksrapport gepubliceerd is, ontvangen deelnemende praktijken van ons per e-mail een link naar het rapport.

Wij hopen dat u onze praktijkenquête ondersteunt en danken u hartelijk voor uw medewerking en/of aanmelding!

Toestemming
Meer informatie over de Nivel huisartsenregistratie en ons privacyreglement kunt u hier inzien.
Na aanmelding kunt u op ieder moment contact opnemen met de onderzoekers via bovengenoemd mailadres om uw praktijkgegevens in te zien, te wijzigen of aan te geven dat u niet meer benaderd wilt worden voor onderzoek.