geneesmiddelen

Medicatiebeoordelingen in de eerstelijnszorg nuttig maar misschien niet altijd nodig

Het beoordelen van de medicatie door een expertteam van een arts en een apotheker leidt tot een afname van het aantal problemen bij het gebruik van geneesmiddelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en het VUmc naar het toepassen van medicatiebeoordelingen in de huisartsenpraktijk bij patiënten met ouderdomsklachten. Nivel- en VUmc-onderzoekster Floor Willeboordse is hier 16 november op gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Minister Bruno Bruins geeft startschot voor beter vindbare en betrouwbare medicijninformatie

Patiënten moeten betrouwbare en begrijpelijke medicijninformatie beter kunnen vinden op het internet. Om dat te bereiken gaf minister Bruno Bruins (VWS) vandaag het startschot voor het Netwerk Patiënteninformatie. Zeven organisaties tekenden vandaag een intentieverklaring en gaan aan de slag. De eerste concrete stap die gezet wordt, is het aan elkaar koppelen van vier websites: van de medicijnautoriteit (CBG), het  bijwerkingencentrum (Lareb), de huisartsen (NHG, Thuisarts.nl) en de apothekers (KNMP, Apotheek.nl).

Percentage patiënten dat antibioticum krijgt voorgeschreven daalt iets

Antibiotica behoren tot de meest voorgeschreven geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk. Huisartsen schrijven ze het vaakst voor bij urineweginfecties. Dit blijkt uit cijfers van Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

Nivel en IVM intensiveren samenwerking

Goed voorschrijven van geneesmiddelen bevorderen. Dat is het doel van de intensievere samenwerking tussen het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Daartoe hebben drs. Ruud Coolen van Brakel (IVM) en prof. dr. Cordula Wagner (Nivel) eind september een convenant getekend.

Het Nivel is gespecialiseerd in gezondheidszorgonderzoek, het IVM in het implementeren van kennis en werkwijzen in de farmaceutische en farmacotherapeutische zorg.

Weinig patiënten krijgen medicinale cannabis in de huisartsenpraktijk

Onlangs adviseerde het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) huisartsen om geen cannabis voor te schrijven als pijnstiller, omdat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de werkzaamheid ervan. Hoewel het aantal patiënten dat een recept voor medicinale cannabis krijgt over de jaren is toegenomen, wordt er nog altijd zelden cannabis voorgeschreven. Dit concludeerden we uit de analyse van voorschrijfgegevensgegevens in Nivel Zorgregistraties.

Liset van Dijk bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research

Liset van Dijk is op 1 augustus 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research aan de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel is ingesteld door het Nivel.

De leerstoel heeft een tweeledig doel: enerzijds het stimuleren van onderzoek naar voorschrijving en gebruik van medicatie en therapietrouw en anderzijds het verder invulling geven aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke discipline Farmaceutisch zorgonderzoek.

Patiënten beter betrekken bij gebruik biologisch geneesmiddel

De gezamenlijke besluitvorming over de behandeling met biologische geneesmiddelen kan beter, menen patiënten. Dat geldt ook voor de informatievoorziening rondom een wissel van een origineel middel naar een vervangende biosimilar. Patiënten zijn wel positief over hun biologische medicatie, of dit nu een origineel middel is of een biosimilar. Dit blijkt uit twee onderzoeken van het Nivel onder 1.171 patiënten.

Unieke online feedbacktraining COM-MA traint het apotheekteam in patiëntgericht communiceren

Apothekersassistenten kunnen met de nieuwe training COM-MA (Communicatie advies op maat voor de apotheek) hun patiëntgerichte communicatievaardigheden verbeteren. Zo kunnen ze de patiënt beter ondersteunen bij het gebruik van hun geneesmiddelen.

Nieuwe RALPH gesprekshandleiding biedt de apotheek handvatten bij lage gezondheidsvaardigheden

Met de RALPH gesprekshandleiding (Recognizing and Addressing Limited Pharmaceutical Literacy) kan het apotheekteam patiënten opsporen waarbij een vermoeden bestaat op problemen bij het geneesmiddelgebruik door beperkte gezondheidsvaardigheden. De gesprekshandleiding is ontwikkeld door het Nivel en UPPER Universiteit Utrecht.

Burgers weten niet welke zorg apotheek nog meer biedt

Een groot deel van de burgers is niet goed op de hoogte van het zorgaanbod van de apotheek. Burgers die dit wel weten, kiezen hun apotheek vaker op basis van diensten en service die de apotheek aanbiedt. Dit blijkt uit onderzoek onder bijna 800 panelleden binnen het Consumentenpanel Gezondheidzorg van het Nivel.

Pagina's