geneesmiddelen

De toegevoegde waarde van machine learning voor Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Het toepassen van machine learning algoritmen op de zorgdata van Nivel Zorgregistraties eerste lijn leidt tot nieuwe inzichten, inzichten die met standaardtechnieken niet aan het licht kwamen. . Dit is gebleken uit de resultaten van drie pilots rondom ‘big data’, die het Nivel heeft gedaan in samenwerking met datascientists van verschillende universiteiten.

Medicatiebeoordelingen in de eerstelijnszorg nuttig maar misschien niet altijd nodig

Het beoordelen van de medicatie door een expertteam van een arts en een apotheker leidt tot een afname van het aantal problemen bij het gebruik van geneesmiddelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en het VUmc naar het toepassen van medicatiebeoordelingen in de huisartsenpraktijk bij patiënten met ouderdomsklachten. Nivel- en VUmc-onderzoekster Floor Willeboordse is hier 16 november op gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Minister Bruno Bruins geeft startschot voor beter vindbare en betrouwbare medicijninformatie

Patiënten moeten betrouwbare en begrijpelijke medicijninformatie beter kunnen vinden op het internet. Om dat te bereiken gaf minister Bruno Bruins (VWS) vandaag het startschot voor het Netwerk Patiënteninformatie. Zeven organisaties tekenden vandaag een intentieverklaring en gaan aan de slag. De eerste concrete stap die gezet wordt, is het aan elkaar koppelen van vier websites: van de medicijnautoriteit (CBG), het  bijwerkingencentrum (Lareb), de huisartsen (NHG, Thuisarts.nl) en de apothekers (KNMP, Apotheek.nl).

Nivel en IVM intensiveren samenwerking

Goed voorschrijven van geneesmiddelen bevorderen. Dat is het doel van de intensievere samenwerking tussen het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Daartoe hebben drs. Ruud Coolen van Brakel (IVM) en prof. dr. Cordula Wagner (Nivel) eind september een convenant getekend.

Het Nivel is gespecialiseerd in gezondheidszorgonderzoek, het IVM in het implementeren van kennis en werkwijzen in de farmaceutische en farmacotherapeutische zorg.

Liset van Dijk bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research

Liset van Dijk is op 1 augustus 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research aan de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel is ingesteld door het Nivel.

De leerstoel heeft een tweeledig doel: enerzijds het stimuleren van onderzoek naar voorschrijving en gebruik van medicatie en therapietrouw en anderzijds het verder invulling geven aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke discipline Farmaceutisch zorgonderzoek.

Patiënten beter betrekken bij gebruik biologisch geneesmiddel

De gezamenlijke besluitvorming over de behandeling met biologische geneesmiddelen kan beter, menen patiënten. Dat geldt ook voor de informatievoorziening rondom een wissel van een origineel middel naar een vervangende biosimilar. Patiënten zijn wel positief over hun biologische medicatie, of dit nu een origineel middel is of een biosimilar. Dit blijkt uit twee onderzoeken van het Nivel onder 1.171 patiënten.

Ook geneesmiddelenonderzoek met Nivel Zorgregistraties

Met Nivel Zorgregistraties houden we bij hoe vaak ziekten voorkomen in Nederland, zoals griep, diabetes en hart- en vaatziekten. Maar we kunnen met deze gegevens ook geneesmiddelenbeleid evalueren, veranderingen in voorschrijven monitoren en nagaan waar verbetering mogelijk is in het voorschrijven.

Stoppen vergoeding maagzuurremmers verloopt zonder extra maagbloedingen

In 2012 is de vergoeding voor kortdurend gebruik van maagzuurremmers afgeschaft. Uit cijfers van het Nivel blijkt dat patiënten met een verhoogd risico op maagbloedingen deze middelen nog even vaak gebruiken en er niet meer maagbloedingenvoorkomen. Deze bevindingen verschenen onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Public Health.

Computersysteem kan artsen helpen met voorschrijven medicijnen

Veel ouderen lopen onnodig risico op complicaties en zelfs sterfte als gevolg van suboptimaal voorschrijven van geneesmiddelen, zo blijkt uit de literatuur. Onderzoeker Dedan Opondo onderzocht daarom in samenwerking met het NIVEL in hoeverre het computersysteem van de huisarts de veiligheid en effectiviteit van medicijnvoorschriften kan verbeteren. Hij promoveert op 13 februari aan de Universiteit van Amsterdam.

Monitoren van bijwerkingen van medicijnen bij plasproblemen

Zaterdag 20 januari is het Nationale Bekkenbodemdag. Het NIVEL en Bijwerkingencentrum Lareb gaan de werking en bijwerkingen van medicijnen bij plasklachten monitoren en vergelijken met andere behandelingen. Dit om de behandeling voor patiënten te verbeteren en beter aan te laten sluiten bij de patiënt.

Problemen met de bekkenbodem kunnen leiden tot klachten als urine-incontinentie of vaak plassen. In 2016 hadden 21 op de 1000 mensen tenminste één keer contact met de huisarts voor deze klachten. 16% van deze mensen kreeg hiervoor een geneesmiddel voorgeschreven.

Pagina's