Het Nivel onderzoekt corona: drie pijlers

Directeur Cordula Wagner vertelt over de vele en diverse onderzoeken die het Nivel doet in verband met de corona-pandemie. Ons corona-onderzoek is gestoeld op drie pijlers: het vaststellen van COVID-19-cijfers, het onderzoeken hoe de Nederlandse bevolking de coronatijd ervaart en onderzoek doen naar innovaties in de zorg ten gevolge van corona.


Klik op 'cc' rechtsonder voor de ondertiteling.

Pijler 1: Cijfers corona, wekelijkse monitoring in de zorgPijler 1: Cijfers COVID-19 in huisartsenpraktijken en in verpleeghuizen
Sinds maart 2020 zetten we onze wekelijkse surveillance van veranderingen in ziektepatronen ook intensief in voor het meten van COVID-19-besmettingen in huisartsenpraktijken. Eind april hebben we dit uitgebreid en met het monitoren van COVID-19 in verpleeghuizen. Onze COVID-19-cijfers worden door het ministerie van VWS en het RIVM gebruikt bij het bepalen van het beleid omtrent corona.

Quote Cordula Wagner

 

Cijfers corona


Pijler 2: Impact corona op de Nederlandse samenlevingPijler 2: Impact van corona op de Nederlandse bevolking
Hoe beleeft de bevolking van Nederland de corona-uitbraak en de gevolgen ervan? En in het bijzonder: hoe ervaren kwetsbare groepen in onze maatschappij de coronatijd? En wat zijn de verwachtingen van burgers over de gevolgen van de coronapandemie op langere termijn?
Met onze Nivel-panels – Consumentenpanel Gezondheidszorg, Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten, Panel Samen Leven – kunnen we snel peilingen doen die actueel, representatief en betrouwbaar zijn.
 

Quote Jany Rademakers Impact corona


Pijler 3: Innovaties in de zorg ten gevolge van coronaPijler 3: Impact van corona op de zorg
De gezondheidszorg staat sterk onder druk als gevolg van de coronapandemie. Intensieve zorg gaat uit naar COVID-19-patiënten. Daarnaast hebben de bestrijding van het virus en de hiermee gepaard gaande coronamaatregelen invloed op de zorg. Men gaat op zoek naar oplossingen en onder druk blijkt veel mogelijk: zorgvragen worden anders ingericht, e-health wordt vaker ingezet en nieuwe organisatievormen rondom preventie en zorg ontstaan. Maar naast innovatieve oplossingen hebben we ook te maken met zaken als uitgestelde zorg en een dreigend medicijnentekort.

Doordat we bij het Nivel beschikken over een uitgebreide onderzoeksinfrastructuur, over veel onderzoeksexpertise én over een groot netwerk van zorgaanbieders en zorgverleners, kunnen we snel en betrouwbaar onderzoek doen naar de impact van corona op de zorg in al deze facetten.

Quote Friele Innovatie

 

Dit maakt het Nivel uniek
Het Nivel is een onafhankelijk kennisinstituut dat wetenschappelijk onderzoek doet binnen de volle breedte van de gezondheidszorg in Nederland. We doen ons onderzoek op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk. Wat ons onderscheidt van veel andere onderzoeksorganisaties is dat wij kennis bieden over de gehele breedte van de zorg en niet enkel op deelgebieden. Door dit brede veld te bedienen kunnen wij verschillende deelgebieden van zorg combineren in ons onderzoek.

We beschikken over een zeer uitgebreide en geavanceerde onderzoeksinfrastructuur – denk aan onze panels en registraties - waarmee we een schat aan zorggegevens genereren. Daarnaast hebben we onderzoeksexpertise in huis én werken we samen met veel andere partijen in de zorg en het zorgonderzoek. Door dit met elkaar te combineren kunnen we snel en gedegen inzicht bieden in de stand van zaken over de verspreiding van het coronavirus en de gevolgen van de corona-uitbraak in de Nederlandse samenleving.


Algemene links COVID-19 Algemene links
Meer informatie over de panels en registraties van het Nivel die we inzetten bij ons corona-onderzoek, én over onze wekelijkse surveillancecijfers: