Hoogleraren Nivel: academische inbedding

Voor het vervullen van de spilfunctie tussen wetenschap, beleid en praktijk is het belangrijk dat het Nivel in nauw contact staat met de wetenschap. Dit is gewaarborgd door de academische inbedding van verschillende Nivel-medewerkers als hoogleraar bij diverse Nederlandse en buitenlandse universiteiten.

Ronal Batenburg

Liset van Dijk

Sandra van Dulmen

Anneke Francke

Roland Friele

Peter Groenewegen

Judith de Jong

Jany Rademakers

Robert Verheij

Cordula Wagner