Jaarcijfers beroepsgroepen in de zorg - Beroepenregistraties

Binnen Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg van het Nivel verzamelen we diverse aanbodgegevens van eerstelijnszorgverleners: huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Onze cijfers worden voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt, door het Nivel zelf en door andere partijen.

Nivel-arts-vrouw-beroepsgroep

We publiceren jaarlijks rapportages met cijfers over huisartsen en verloskundigen. Elke twee jaar verschijnen de rapportages van de oefentherapeuten en ongeveer elke drie jaar de rapportages van de ergotherapeuten. Cijfers over fysiotherapeuten hebben we tot en met 2012. Daarnaast publiceren we onze resultaten van specifiek onderzoek aangaande capaciteit en spreiding voor verschillende beroepsgroepen. 


Alle feitenbladen ‘Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken?’Archief jaarlijkse peilingen binnen verschillende beroepsgroepen in de zorg
Hieronder vindt u een overzicht van de jaarlijkse peilingen (en extra artikelen en rapportages) betreffende de zorgverlening van huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten. Klik op een rapportage om deze te downloaden. De gegevens mogen met bronvermelding (vermeld in de betreffende rapportage) worden gebruikt.

Jaarcijfers uit de registratie van huisartsen (jaarlijks, vanaf 2005)
Jaarcijfers uit de registratie van verloskundigen (jaarlijks, vanaf 2005)
Jaarcijfers uit de registraties van fysiotherapeuten (tweejaarlijks, 2005 - 2012)

(wordt niet meer gecontinueerd, de peiling van 2012 is de laatste peiling geweest)

Jaarcijfers uit de registratie van oefentherapeuten (tweejaarlijks, vanaf 2006)
Jaarcijfers uit de registratie van ergotherapeuten (2006, 2011 en 2014 en 2018)


Fragment uit Cijfers uit de registratie van huisartsen – een update van de werkzaamheidscijfers voor 2018 en 2019.
Open het archief hierboven voor al onze publicaties uit jaarlijkse peilingen per beroepsgroep.

Nivel-aantallen-huisartsen-tm-2019


SteekproevenMethode: online enquêtes aangevuld met gegevens van websites en derden
We verzamelen diverse aanbodgegevens van de eerstelijnszorgverleners. Dit doen we met name via online enquêtes en door het raadplegen van websites van de zorgverleners. Daarnaast maken we gebruik van gegevens van derden.


Meer weten?Meer weten?
Wilt u meer weten over de beroepenregistraties, het trekken van steekproeven en het aanvragen van statistieken kunt u contact opnemen met drs. Raymond Kenens via 030-2729744 of per mail via r.kenens@nivel.nl.