Kernwaarden en fundamenten van ons onderzoek

Het Nivel levert kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dit doen we met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek met groot maatschappelijk belang.

Missie en kernwaarden van het Nivel

Onze missie ‘Kennis voor betere zorg’ geeft kernachtig aan waar we voor staan: in essentie draait al ons onderzoek om de vraag hoe we de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren, of het nu gaat om de zorg bij de huisarts, de zorg rond het levenseinde, het zorgaanbod in de krimpgebieden of de patiëntveiligheid in de ziekenhuizen.

Missie en kernwaarden van het NivelKernwaarden en mission statement

Alleen onderzoek dat aansluit bij de problemen en uitdagingen in de gezondheidszorg én voldoet aan de wetenschappelijke eisen voor goed onderzoek, levert waardevolle kennis op voor beleid en zorgpraktijk. Dit uitgangspunt hebben we opgenomen in onze missie, die is doorvertaald naar ons mission statement met daarin onze kernwaarden (rood):

Mission statement Nivel

'Kennis voor betere zorg' is onze missie. Met onze kennis, die op wetenschappelijk betrouwbaar onderzoek is gestoeld, dragen we bij aan het continu verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat alle mensen in staat zijn om deel te nemen aan de maatschappij. Daarnaast moet iedereen gebruik kunnen maken van een betrouwbaar gezondheidszorgsysteem.
het aanbrengen van verbinding - tussen thema’s, met samenwerkingspartners, tussen wetenschap en praktijk - zien we als een belangrijk onderdeel van onze functie.
We zijn een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat betrokken is met onze opdrachtgevers én natuurlijk met al die mensen die onze aanbevelingen in de praktijk toepassen.

Dit maakt ons uniek

Wat ons onderscheidt van andere onderzoeksorganisaties, is dat wij kennis bieden over de gehele breedte van de zorg en niet enkel op deelgebieden.

Door dit brede veld te bedienen kunnen wij verschillende deelgebieden van zorg combineren in ons onderzoek.


 

 

OrganisatieFundamenten van ons onderzoek

Hoe hebben we onze missie, onze kenwaarden en ons mission statement vertaald naar ons onderzoek? Waar staan we voor en hoe realiseren we dat? We beschrijven hier kernachtig de 'fundamenten van ons onderzoek' waarbij u kunt doorklikken naar meer informatie per 'fundament'.

Het Nivel doet onderzoek vanuit drie elkaar aanvullende onderzoeksperspectieven - dat van patiënten, cliënten en burgers; dat van zorgaanbieders; dat van de organisatie van de zorg. Binnen deze domeinen lopen in het totaal dertien specifieke onderzoeksprogramma’s en daarbinnen  tal van onderzoeksprojecten. Ieder programma kent een eigen programmaleider - vaak een hoogleraar - en onderzoeksteam. Zij onderzoeken complexe maatschappelijke vraagstukken in samenhang en bieden antwoord op vragen uit de samenleving.

Verbindend
Met ons onderzoek begeven we ons op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk en spelen we hier een verbindende rol in:

  • onderzoeksvragen halen we uit de praktijk en uit de wetenschap; al ons onderzoek doen we op wetenschappelijke basis.
  • onze doelgroepen -  kortweg ‘beslissers in de zorg’ - zijn zeer divers; we werken veel en graag samen met allerlei partijen actief in gezondheidszorg(onderzoek), zowel nationaal als internationaal, zoals: de overheid en andere beleidsorganen, universiteiten, andere onderzoeksorganisaties, beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties.

Onze kennisinfrastructuur
In ons onderzoek zetten we tal van middelen en methodieken in. Zo maken we gebruik van wetenschappelijke literatuur en van onze panels, zorgregistraties, beroepenregistraties en ons Burgerplatform. Hier zijn vele patiënten, zorgprofessionals én burgers in Nederland bij betrokken. Dit noemen we onze kennisinfrastructuur, oftewel onze 'schatkamers'; het zijn de 'grondstoffen' waarmee we een aanzienlijk deel van ons onderzoek doen.

Brede verspreiding van onze onderzoeksresultaten
De resultaten van ons onderzoek - vele publicaties (rapporten, factsheets, wetenschappelijke artikelen, infographics) vele cijfers over gezondheidszorg, thematische dossiers en handige tools - zijn gericht op brede verspreiding en publiceren we altijd, op onze website via onze socialmedia-kanalen (LinkedIn, Twitter en ResearchGate). We voorzien nieuwe publicaties en cijfers van een kort en helder nieuwsbericht. Ook bieden we webinars online aan. Ten slotte delen onze programmaleiders met hun onderzoeksteam hun kennis op congressen en invitational conferences.

 

Nivel Kenniscentrum. Kernwaarden en fundamenten van ons onderzoek. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 04-07-2021; geraadpleegd op 05-08-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/kernwaarden-en-fundamenten-van-ons-onderzoek